Print Thứ Tư, 01/09/2021 11:30 Gốc

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hiện nay, để chủ động trong công tác phòng, chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ 2/9/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp triển khai thực hiện các nội dung:

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

Nghiêm túc thực hiện Văn bản số 5878/UBND-VX ngày 24/8/2021 của Văn phòng UBND thành phố về việc tăng cường công tác kiểm soát người từ vùng dịch vào thành phố; Văn bản số 5938/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND thành phố về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong việc kiểm soát người và phương tiện vào Hải Phòng.

Khuyến cáo người lao động hạn chế di chuyển đến những địa phương đang có dịch; hạn chế việc tổ chức tập trung đông người, các hoạt động giao lưu, liên hoan, trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tiếp tục tăng cường cảnh giác, không lơ là với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Bố trí người trực, kiểm tra và đảm bảo các công tác về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm cao trong việc đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, chính quyền địa phương, lao động người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh đột xuất, ứng phó các sự cố đặc biệt, bất thường của dịch COVID-19.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trong dịp nghỉ lễ 2/9/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác