Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Chiều 22/8, UBND thành phố họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.


Quang cảnh cuộc họp

Có 3 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2018 – 2019 là: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị. Năm 2018 thoái vốn tại 4 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Hải Phòng, Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, lộ trình thực hiện thoái vốn trong quý III và IV/2018. Năm 2019 thoái vốn tại 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng và Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, lộ trình thực hiện thoái vốn trong quý II/2019.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố đánh giá thời gian qua các sở, ngành và các doanh nghiệp đã tích cực chủ động rà soát việc xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gặp không ít khó khăn vướng mắc. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục rà soát xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp; các doanh nghiệp cổ phần hóa chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể xác định rõ nội dung công việc. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực thiện cổ phần hóa, thoái vốn quan tâm đến sự ổn định để sau khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.
haiphong.gov.vn 23/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo các doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững sau khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác