Print Thứ Ba, 29/12/2020 13:30 Gốc

Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ có công văn số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hoạt động ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện:

– Phổ biến đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng nói chung và cảnh giác với các nguy cơ tấn công mạng có chủ đích nói riêng.

– Thường xuyên thực hiện đánh giá, rà quét mã độc các máy tính của cơ quan, đơn vị. Triển khai cài đặt phần mềm quét virus có bản quyền. Các đơn vị không cài đặt phần mềm quét virus có bản quyền, có thể tải công cụ được Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin cấp để kiểm tra, rà quét mã độc tại địa chỉ: http://av.bcy.gov.vn.

– Thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin tại địa chỉ: http://ca.gov.vn.

– Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung trên tới 100% các đơn vị trực thuộc.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2648-STTTT-CNTT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác