Print Thứ Sáu, 03/07/2020 09:47 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020 – 2025).

Dự kiến Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX được tổ chức trong 1/2 ngày, vào sáng ngày 26/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố, số 18, Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Số lượng đại biểu dự Đại hội khoảng 550 đại biểu.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ VIII.

Với mục đích nhằm tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước của thành phố từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VIII đến nay, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực thi đua, góp phần xây dựng phát triển kinh tế – xã hội thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, biểu dương thành tích của các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020 – 2025) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX dự kiến tổ chức vào ngày 26/8/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác