Print Thứ Hai, 09/11/2020 17:15 Gốc

Chiều 9/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020-2025). Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của thành phố; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua-khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 19 ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X., các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ở các cấp cơ sở thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, để tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành “thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố nêu rõ: Giai đoạn 5 năm (2015-2020) là thời điểm thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thành ủy-HĐND-UBND, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2015-2020), chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua của thành phố hướng tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào; thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng “Phát hiện-Bồi dưỡng-Tổng kết-Nhân điển hình tiên tiến”, tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại biểu dự Đại hội.

Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 được thành phố triển khai sâu rộng, kịp thời với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra trước 1 năm; 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010-2015. Có những chính sách mang tính đột phá, sáng tạo, đi đầu như cơ chế thành phố hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật tư, nhân công, mặt bằng… đã đem lại hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm ngân sách vừa phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân, tạo điều kiện hoàn thành 5.000km đường nông thôn các loại; trong đó riêng chương trình hỗ trợ xi măng đã xây dựng được 13.305 tuyến đường nội đồng, thôn xóm, nội bộ nghĩa trang với tổng chiều dài 1.838,92km; 422 công trình trường học; 366 công trình văn hóa, thể thao; 11 chợ; 26 công trình y tế và nhiều công trình khác…

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hỗ trợ gạch, xi măng và tiền cho 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng, đã dành 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết (mức quà tặng năm 2020 cho mỗi hộ gia đình người có công, tăng gấp 5,6 lần năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (ước năm 2020 gấp 1,41 lần năm 2015). Thành phố có cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 cao hơn 1,4 lần so với quy định chung của Chính phủ…

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành, từ tháng 9/2016 đến tháng 6/2020, mỗi năm có khoảng hơn 2.970 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký bình quân 7,16 tỷ đồng/doanh nghiệp, gấp 1,35 lần về số doanh nghiệp và 1,95 lần về vốn đăng ký so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, đã có nhiều sở, ngành, quận, huyện có cách làm mới, sáng tạo như: UBND quận Ngô Quyền với việc thực hiện nghiêm túc “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp và giải quyết công việc với nhân dân gắn với thực hiện cải cách hành chính). Các đơn vị trong Ngành Y tế với phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức, quy tắc ứng xử…

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đối với các phong trào thi đua yêu nước do thành phố và ngành phát động, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp… Nổi bật như: “Tăng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2025”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, “Đã uống rượu, bia-Không lái xe”, “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh”, “Xây dựng tuyến đường tự quản“, “Tuyến đường kiểu mẫu“, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị“, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả-vì bình yên của thành phố Cảng, vì nhân dân phục vụ”, “Dân vận khéo”, “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…

Với những thành tích đạt được của thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Trong 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019). Đặc biệt, ngày 9/6/2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Đại biểu dự Đại hội.

Từ những kết quả đạt được và trước những yêu cầu mới về công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, thành phố xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Trong đó, mục tiêu là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Với khẩu hiệu hành động: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025”. Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua-khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội cũng được nghe tham luận của ông Vũ Hồng Nhạn, bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở thôn 6, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo về công tác vận động xây dựng nông thôn mới và ông Mai Hồng Quang, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân về công tác ban giao mặt bằng chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng tới đại diện lãnh đạo thành phố.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cụ thể, tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 36 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân, gồm: 50 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020; 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020; 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020; 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020; 165 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020; 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.

Nhóm PV thực hiện

Ảnh: Hồng Phong – Tô Thành

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để tạo động lực mới, khí thế mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác