Print Chủ Nhật, 23/02/2020 12:29 Gốc

Sáng ngày 21/02, Đảng bộ phường Hồ Nam đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hồ Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường. Tình hình kinh tế, xã hội của phường tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện. Công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hồ Nam luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ thu thuế hàng năm đạt trên 95% kế hoạch giao, hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân, giảm hộ nghèo đạt 100%, 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 90% tổ dân phố đạt tổ dân phố tiên tiến, tổ dân phố văn hóa…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường Hồ Nam cũng đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục như: kinh tế phát triển thiếu bền vững, quản lý đô thị, trật tự đường hè chưa được liên tục, kịp thời, công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, công tác giáo dục tư tưởng chính trị thiếu thường xuyên, liên tục…

Phát huy những thế mạnh đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ phường Hồ Nam quyết tâm thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, đó là: thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao từ 3 đến 5%, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, duy trì phổ cập giáo dục với tỷ lệ cao, vững chắc, tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên hàng năm dưới 0,09%, 90% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 85 đến 90% chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận, biểu dương Đảng bộ phường Hồ Nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ vừa qua. Ghi nhận một số nhiệm vụ đã được Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao như công tác trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về cải tạo ngõ, ngách và đổ bê tông tuyến đường gom dân sinh dọc đường sắt đi qua địa bàn phường; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, thực hiện thành công các biện pháp giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2019 trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Đ/c Phạm Văn Tân – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đã được, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy cũng yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận, làm rõ các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua để có những phương hướng, giải pháp giải quyết các tồn tại, hạn chế đó; đồng thời đồng chí đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo xây dựng Đảng đi đôi với xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về phát triển kinh tế, xã hội đồng chí cho rằng phường Hồ Nam có nhiệu lợi thế về giao thông với các tuyến đường chính như Tô Hiệu, Chùa Hàng.. vì vậy, trong nhiệm kỳ này Đảng bộ phường cần có các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ là trọng tâm kết hợp với nâng cao quản lý đô thị, giữ gìn trật tự đường hè, phát huy Nghị quyết 05 của HĐND thành phố với các tiêu chí mới như ngầm hóa cáp viễn thông, di chuyển cột điện, lắp đặt camera giám sát. Gắn kết phát triển kinh tế với an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo…

Đ/c Phạm Văn Tân – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu quận khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội Đảng bộ phường Hồ Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác