Print Chủ Nhật, 26/07/2020 12:22 Gốc

Sáng 26-7, tại Trung tâm văn hóa- thông tin và thể thao huyện Bạch Long Vỹ, Đảng bộ huyện Bạch Long Vỹ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020÷2025 với sự tham dự của 219 đảng viên thuộc 15 tổ chức, cơ sở Đảng trong toàn huyện. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong tổ công tác số 17 của Thành ủy cùng dự.

Quang cảnh đại hội.

Đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020÷2025. Phát biểu chỉ rõ: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2020÷2025 có những thuận lợi cơ bản. Kinh tế đất nước và thành phố tiếp tục khởi sắc, bứt phá, tăng trưởng duy trì ở mức độ cao. Nghị quyết số 45-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là định hướng quan trọng phát triển của thành phố nói chung. Trong đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ huyện Bạch Long Vĩ là xây dựng huyện thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc. Những dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng đối với huyện đã và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội huyện đảo, là nền tảng tích cực xây dựng và phát triển huyện đảo trong thời gian tới. Tuy nhiên, đồng chí Trần Quang Tường cho rằng, thời gian tới, Bạch Long Vỹ sẽ gặp thách thức mới do tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp dẫn đến khó khăn trong khai thác thủy sản. Việc cung cấp điện, nước sạch, xử lý rác thải, nước thải, cứu hộ, cứu nạn trên biển chưa đồng bộ, tác động không nhỏ đến quá trình phát triển của huyện đảo giai đoạn tới. Đại hội Đảng bộ huyện lần này cần phát huy tinh thần tập thể, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, thảo luận, bàn các giải pháp phát triển huyện trong những năm tới.

Đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

Với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống “đoàn kết-sáng tạo-vươn lên”; huy động mọi nguồn lực từng bước xây dựng Bạch Long Vỹ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2015÷2020 trình tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020÷2025. Báo cáo nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo nỗ lực phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 5 đề ra. Kinh tế huyện phát triển khá và chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp – xây dựng, gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác, sơ chế thủy sản, phát triển du lịch. Một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo huyện đảo, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh. Văn hóa – xã hội có những chuyển biến mới, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao quần chúng được duy trì; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều cố gắng; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết. Công tác giáo dục – đào tạo được quan tâm, đảm bảo chất lượng. Hoạt động khám, chữa bệnh được triển khai sâu rộng và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đời sống của nhân dân cơ bản được cải thiện; an sinh xã hội được quan tâm. Nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo, hoạt động nề nếp hơn. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng, đạt hiệu quả; công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường.

Các đại biểu dự đại hội.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tăng cường toàn diện trên các mặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11,12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, của thành phố và của huyện.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020÷2025, Đảng bộ huyện xây dựng 5 mục tiêu cụ thể để phát triển. Đó là tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư của Trung ương và Thành phố, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, trong đó có xác định “Xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc”. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển; từng bước phát triển du lịch biển đảo. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; cải thiện chất lượng cuộc sống người dân trên các mặt; bảo đảm giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. Xây dựng Bạch Long Vỹ thành khu vực phòng thủ vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội; gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững huyện đảo.

Tiếp đó, đồng chí Đào Minh Đông, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 5 trình tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2020÷2025. Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, kịp thời lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt kết quả tích cực. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng bộ thực hiện đúng quy chế làm việc, cơ bản hoàn thành các chương tình công tác và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong lề lối làm việc; thiết thực, góp phần nâng ca năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ…

Đồng chí Đào Minh Đông, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 5.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu dự đại hội đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện như: một số kết quả thực hiện chủ đề các năm về hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội của huyện; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng quốc phòng vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân đồng lòng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững chủ quyền biển đảo của thành phố Hải Phòng và đất nước.

Đồng chí Lương Thanh Hải, Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế – Kế hoạch huyện phát biểu tham luận tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nổi bật là cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng với những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – xây dựng gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác, sơ chế thủy sản, phát triển du lịch. Văn hóa – xã hội có những chuyển biến mới, tiếp tục phát huy vai trò của Tổng đội Thanh niên xung phong với tinh thần xây dựng “Đảo Thanh niên” trong xây dựng đảo ngày càng giàu đẹp. Nhiệm vụ quốc phòng được tăng cường, công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng được đẩy mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới phát triển của đất nước, thành phố và huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Quang thông tin tới các đảng viên trong Đảng bộ huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố với những bước phát triển đột phá về kinh tế, kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng, Người dân tin tưởng, đồng thuận, chung sức thực hiện các chủ trương, chính sách của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để xây và phát triển thành phố.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội.

Để Bạch Long Vỹ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Minh Quang yêu cầu Đảng bộ huyện ngay sau Đại hội lần thứ 6 cần bám sát định hướng của Trung ương và thành phố, hoàn thiện xây dụng chương trình hành động, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ. Đảng bộ huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong lãnh dạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá tạo thế và lực của huyện đảo gắn với 9 nhiệm vụ trọng tâm như Báo cáo chính trị xác định. Đồng chí yêu cầu huyện phối hợp, tổ chức khai thác tốt tàu Hoa Phượng Đỏ, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại giữa đảo với đất liền. Tích cực đề xuất với Trung ương và thành phố cấp vốn để nhanh chóng hoàn thiện các dự án quan trọng trên đảo như: khu dịch vụ hậu cần nghề cá, khu đón trả khách với tàu khách, khu tránh trú bão, thành lập trạm tìm kiếm cứu nạn, xây dựng hệ thống điện, xử lý rác thải… Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ môi trường biển, khôi phục nguồn lợi thủy sản gắn với phát huy hiệu quả Khu bảo tồn biển. Đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh-quốc phòng, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị huyện phối hợp củng cố nâng cao tiềm lực quốc phòng, ưu tiên cải tạo công trình quốc phòng – an ninh trên tuyến biên giới đảo theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Thành ủy, góp phần xây dựng Bạch Long Vỹ là pháo đài bất khả xâm phạm, là phên dậu biên giới quốc gia trên biển.

Tiếp theo chương trình của đại hội, đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện công bố kết thúc nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2015÷2020 và trình bày Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Long Vỹ khóa 6, nhiệm kỳ 2020÷2025. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách 23 đồng chí để bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2020÷2025; bầu Ban Kiểm phiếu với 7 đồng chí.

Đại hội tiến hành bầu cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2020÷2025 và lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy.

(Tiếp tục cập nhật…)

Mai Lâm – Ảnh: Phan Tuấn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Long Vỹ khóa 6, nhiệm kỳ 2020÷2025: Xây dựng Bạch Long Vỹ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác