Print Thứ Sáu, 31/07/2020 12:13 Gốc

Sáng 31-7, Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020÷2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 159 đại biểu chính thức đại diện 650 đảng viên toàn Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các cục, vụ của Tổng cục Thuế; các ban, ngành thành phố và Tổ công tác số 29 của Thành ủy.

Quang cảnh đại hội.

Lãnh đạo tạo đột phá trong thu ngân sách

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Tổng cục Thuế, Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng có nhiều giải pháp thực hiện tăng thu ngân sách nội địa liên tục đạt những dấu mốc quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố.

Đồng chí Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội.

Với quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2015 – 2019 tăng cao, tổng số nộp ngân sách 102.722 tỷ đồng, số thu bình quân 20.544,4 tỷ đồng/năm, gấp 2,69 lần so với giai đoạn 2010-2014 (7.627 tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn 2016÷2018, thu ngân sách có bước tăng trưởng đột phá (năm 2015 là năm đặt dấu mốc thu ngân sách nội địa của thành phố vượt 10.000 tỷ đồng). Đến năm 2017, thu nội địa vượt mốc 20.000 tỷ đồng, về đích trước 3 năm so với mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15; năm 2020 đặt mục tiêu thu NSNN đạt 33.000 tỷ đồng, co gấp 2,56 lần so với năm 2015.

Đạt được kết quả đó, Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng có nhiều giải pháp lãnh đạo rà soát nguồn thu; tham mưu, đề xuất kịp thời Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các biện pháp thu thuế; đặc biệt là tăng cường chống thất thu, thất thoát thuế. Trong nội bộ ngành Thuế là các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; chống nợ đọng thuế; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế… Công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế được tập trung lãnh đạo, tạo nên những chuyển biến rõ rệt, hình thành một phong cách thu, nộp thuế khác hẳn theo kịp với những tiến bộ của công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Một dấu ấn quan trọng của Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng trong thời gian qua là lãnh đạo hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Cục Thuế và hợp nhất, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện thành chi cục thuế khu vực. Đến nay, các đơn vị được kiện toàn, sáp nhập đều hoạt động ổn định, hiệu quả. Từ nền tảng này, tháng 9-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định nâng cấp Đảng bộ cơ quan Cục Thuế Hải Phòng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố thành Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng với 17 tổ chức cơ sở Đảng bao gồm 7 đảng bộ và 10 chi bộ cơ sở.

Sự thống nhất về tổ chức bộ máy, từ tổ chức Đảng, chính quyền tới các đoàn thể: công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB là động lực quan trọng giúp Cục Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Đảng bộ Cục Thuế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có hơn 90% số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% số tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kỷ cương, kỷ luật công vụ; đạo đức tác phong của CBCC Thuế được tăng cường; nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về thu ngân sách

Trước yêu cầu phát triển bứt phá của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 45, trong đó thu ngân sách phải có bước nhảy vọt lớn, Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng lần thứ nhất xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đoàn kết, thống nhất; tập trung mọi nguồn lực tạo sự bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Theo đó, Đảng bộ Cục Thuế lãnh đạo phấn đấu tổng thu NSNN nội địa giai đoạn 2021÷2025 đạt 269.900 tỷ đồng. Cụ thể: năm 2021, phấn đấu đạt 38.300 tỷ đồng; năm 2022 đạt 44.600 tỷ đồng; năm 2023 đạt 51.800 tỷ đồng; năm 2024 đạt 60.200 tỷ đồng; năm 2025 đạt 75.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng về nhiệm vụ công tác thuế được giao hàng năm. Trong đó: tỷ lệ tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp đúng hạn đạt trên 95%; 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn; hoàn thuế giá trị gia tăng 100% bằng hình thức điện tử; phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Thuế giao; đôn đốc người nộp thuế nộp NSNN đạt tối thiểu 90% số tăng thu sau thanh tra, kiểm tra; tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu trên tổng thu NSNN hằng năm đạt dưới 5%.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Đảng bộ Cục Thuế phấn đấu hàng năm có trên 90% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém; trong đó 15-20% số tổ chức Đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm có trên 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; kết nạp 150 đảng viên trở lên.

Đảng bộ Cục Thuế cũng xác định 3 khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành tạo sự bứt phá mạnh mẽ về nguồn thu góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Khẳng định vị thế của Cục Thuế

Đồng chí Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu nhấn mạnh: Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng là đơn vị thứ hai trên cả nước được nâng cấp là Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đây là sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Thành ủy Hải Phòng trong lĩnh vực thu ngân sách và khẳng định vị thế của Cục Thuế Hải Phòng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các sở, ban, ngành; các địa phương; triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nên số thu hàng năm vượt dự toán rất cao. Với kết quả năm 2020 đạt 33.000 tỷ đồng, số thu của Hải Phòng sẽ vượt Vĩnh Phúc và đứng thứ 7 cả nước (năm 2015 đứng thứ 9). Cùng với đó, tốc độ tăng thu cũng rất cao, gấp 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ trong khi mức tăng của bình quân chung của 16 tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách Trung ương chỉ đạt 1,8 lần.

Đồng chí Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định Hải Phòng có vị thế quan trọng, là động lực phát triển của cả nước. Vì vậy, công tác thu ngân sách có vai trò và ý nghĩa to lớn. Đồng chí mong muốn Đảng bộ Cục Thuế tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về thu ngân sách 5 năm tới mà NQ 45 của Bộ Chính trị đề ra. Theo đó, tiếp tục tạo nên đột phá trong công tác thu, vươn lên nằm trong top 5 hoặc top 6 các địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách.

Đồng chí Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế tặng quà lưu niệm Cục thuế thành phố.

Đổi mới, sáng tạo, hoành thành xuất sắc, vượt mức dự toán thu thuế

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Thuế.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; không ngừng đổi mới, cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đặc biệt, đã bám sát chủ đề hành động hàng năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thành phố, ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, về quản lý công tác thu ngân sách, đặc biệt là công tác quản lý về thuế.

Với mức tăng thu ngân sách giai đoạn 2016÷2020 đã tạo nguồn lực quan trọng để thành phố chủ động, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội và chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân. Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Thuế thành phố đã đạt được trong 5 năm qua, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Cục Thuế trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo ở một số cơ sở đảng chưa đạt yêu cầu; nội dung sinh hoạt còn đơn giản và hình thức, chưa thực chất và hiệu quả chưa cao; tính đấu tranh, phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Cơ cấu nguồn thu ngân sách chưa thực sự bền vững, vẫn còn tình trạng thất thu thuế, đặc biệt về một số lĩnh vực như đất đai và khoáng sản, khu vực các hộ kinh doanh và lĩnh vực thương mại, các nhà hàng, khách sạn và vận tải. Còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị đại hội tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc các hạn chế nêu trên, đề ra các giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ nêu rõ: Nghị quyết 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: đến năm 2025 Hải Phòng phải trở thành, một thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã xác định các mục tiêu rất cao cho nhiệm kỳ 2020÷2025.Trong đó vai trò của Cục Thuế thành phố là rất quan trọng. Đồng chí lưu ý Cục Thuế một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trước hết là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt, phải quan tâm đến công tác cán bộ, là một trong 3 khâu đột phá của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là các nhiệm vụ về thu ngân sách nhà nước – một trong những nguồn lực rất quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời chăm lo cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm các quy định của Đảng.

Đồng chí yêu cầu Cục Thuế chủ động tham mưu giúp thành phố và Tổng cục Thuế về những chủ trương, biện pháp có tính “đột phá” nhằm tiếp tục tăng thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá, dự báo kịp thời những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu có tiềm năng để có giải pháp hiệu quả; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Cục Thuế với các quận ủy, huyện ủy về quản lý thuế trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cơ quan để tham mưu cho thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chống thất thu ngân sách, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai và khoáng sản; khu vực hộ kinh doanh và lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và lĩnh vực vận tải; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, đẩy mạnh việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch về chính sách thuế để tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế; đồng thời đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

Đồng chí mong muốn đại hội làm việc công tâm, trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tuệ, có sức quy tụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế thành phố nhiệm kỳ tới. Sau đại hội, Đảng bộ khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động; xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện, để đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội bầu 25 đồng chí thực sự tiêu biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020÷2025.

(Tiếp tục cập nhật…)

Hồng Thanh – Ảnh: Trung Kiên

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020÷2025: Xác định nhóm giải pháp nhằm tạo bước nhảy vọt trong thu ngân sách nội địa 5 năm tới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác