Print Thứ Ba, 28/07/2020 11:50 Gốc

Sáng 28-7, tại Khách sạn Điện lực Đồ Sơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. 180 đại biểu chính thức đại diện 866 đảng viên toàn Đảng bộ dự đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Nhiều thành tựu nổi bật

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Vũ Đức Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng nêu rõ: 5 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 24 đề ra.

Đồng chí Vũ Đức Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng trình này Báo cáo chính trị trình đại hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân thực hiện trong nhiệm kỳ đạt 12,66%, vượt mục tiêu đề ra là 8%; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,38%, vượt mục tiêu đề ra là 3,55%; điểm hài lòng của khách hàng tăng bình quân 0,26 điểm/năm, đạt kế hoạch đề ra là tăng từ 0,2 – 0,3 điểm/năm; giá bán điện bình quân tăng so với kế hoạch được giao là 3,5 đ/kWh, vượt mục tiêu đề ra là từ 2-3 đ/kWh. Năm 2016, công ty hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận và đầu tư phát triển lưới điện, kinh doanh bán điện tại Đảo Bạch Long Vỹ, đạt mục tiêu đề ra. Thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước.

Năm 2019 thu nhập bình quân của người lao động đạt 19,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 42,5% so với đầu nhiệm kỳ. Mức tăng bình quân đạt 8,4%/năm, vượt mục tiêu đề ra là tăng từ 6 - 8%. Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng. Thời gian tiếp cận điện năng thực hiện hàng năm thấp hơn kế hoạch, cuối nhiệm kỳ đạt 5,43 ngày/khách hàng, giảm 3,27 ngày so với chỉ tiêu, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh thực hiện bình quân trong cả nhiệm kỳ đạt 94%/năm, vượt mục tiêu đề ra là 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm thực hiện bình quân trong cả nhiệm kỳ đạt 97%/năm, vượt mục tiêu đề ra là 90%; kết nạp mới 210 đảng viên.

Đáng chú ý, công ty triển khai nhiều chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện mang lại hiệu quả kinh tế cao như: lắp đặt công tơ điện tử đo xa, thanh toán, chấm xóa nợ online, sử dụng công nghệ Hottline trong sửa chữa lưới điện, ứng dụng DSM – SCADA vào điều khiển lưới điện phân phối trên địa bàn thành phố, ứng dụng chữ ký điện tử trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng và giao dịch nội bộ, thanh toán trực tuyến qua cổng thông tin của các ngân hàng (có tài khoản chuyên thu của Điện lực) và thanh toán trực tuyến qua cổng thông tin của Tổng công ty/Công ty. Triển khai ứng dụng các phần mềm khác về Quản lý đầu tư, Quản lý nhân sự HRMS2.0. Phần mềm Giám sát An toàn điện qua hình ảnh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận là sáng kiến cấp Tổng Công ty, được Tổng Công ty tham khảo, phát triển thành phần mềm dùng chung ECP phục vụ công tác an toàn, quản lý sự. Công tác văn hóa doanh nghiệp, truyền thông, văn phòng điện tử, 5S được quan tâm xây dựng và phát triển.

Quang cảnh đại hội.

Đồng chí Vũ Đức Hoan nhấn mạnh, những kết quả đạt được nêu trên là do Đảng ủy Công ty luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời lãnh đạo đề ra nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Đảng ủy công ty và các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt các nội quy, quy chế. Cùng với đó là sự quản lý, điều hành có hiệu quả của các đơn vị chuyên môn; sự hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể, sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn công ty.

Đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện của thành phố

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH-HĐH vào năm 2025; đáp ứng đầy đủ với chất lượng tốt, ổn định mọi nhu cầu về điện của thành phố.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ lãnh đạo công ty tập trung cao mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh; đầu tư, cải tạo lưới điện nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ khách hàng; phát triển hệ thống lưới điện thông minh, bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, với mục tiêu cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào năm 2025.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Cùng với đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với Đề án phát triển lưới điện thông minh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc cải tạo lưới điện để phát triển lưới điện Hải Phòng theo mô hình lưới điện thông minh. Đồng thời, thực hiện và giải quyết tốt chế độ chính sách đối với người lao động; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ; Quy chế đối thoại trong Doanh nghiệp; giữ vững đoàn kết, ổn định; bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; nhằm động viên, khuyến khích người lao động. Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp; hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tại các đơn vị nhằm kiểm soát chặt chẽ, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, khiếm khuyết trong công tác quản lý.

Các đại biểu dự đại hội.

Đảng bộ công ty tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các đơn vị gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển công ty.

Công ty phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân: 12-13%/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng hàng năm giảm so với kế hoạch và tiệm cận với tổn thất kỹ thuật là 3,2%; giá bán điện bình quân đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, phấn đấu tăng từ 10 - 15 đ/kWh/năm. Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chú trọng tăng cường giao dịch điện tử, giảm thời gian tiếp cận điện năng so với kế hoạch giao, nâng chỉ số hài lòng của khách hàng, tăng từ 0,1- 0,3 điểm/năm.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Công tác đầu tư xây dựng: hoàn thành các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ, chỉ tiêu về đầu tư xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao hàng năm. Phấn đấu hoàn thiện mạch vòng lưới điện 110kV và lưới trung áp, xóa lưới 10kV trên toàn địa bàn; lập kế hoạch triển khai dự án ngầm hóa lưới điện trung hạ áp tại khu vực nội thành và các khu du lịch, khu đô thị mới. Công ty phấn đấu bảo toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước; bảo đảm khả năng thanh toán; lợi nhuận đạt và vượt mức kế hoạch EVNNPC giao hàng năm và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; giải quyết đủ việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định với lao động dôi dư; phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng từ 6 đến 8%, đạt mức thu nhập bình quân 20 triệu đồng/người/tháng trở lên; phấn đấu hoàn thành về trước các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025 mà Tổng công ty điện lực miền Bắc và Tập đoàn giao; phấn đấu đứng trong top 10 Công ty Điện lực tỉnh, thành phố mạnh nhất cả nước theo tiêu chí Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố; phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” hàng năm; kết nạp 100 – 120 đảng viên mới.

Đóng góp tích cực thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao các kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty Điện lực 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ. Nổi bật là cung ứng điện an toàn, ổn định với chất lượng và độ tin cậy cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điện trong phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ sinh hoạt của nhân dân thành phố, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chủ đề hàng năm của thành phố Hải Phòng “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Đồng chí bày tỏ ấn tượng về lĩnh vực đầu tư các công trình điện khi nhiệm kỳ qua, Công ty đưa hàng trăm công trình điện vào vận hành với giá trị giải ngân lên đến 3.558 tỷ đồng, tăng 1,63 lần so với nhiệm kỳ trước.

Đến nay, Hải Phòng có lưới điện tương đối hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc gia với độ dự phòng cao (trên 40%). Năng lực vận hành ổn định và có kết nối dự phòng linh hoạt giữa các Trạm biến áp 110KV; từng bước xây dựng hệ thống quản lý lưới điện phân phối tự động DMS; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện của thuộc nhóm các Công ty Điện lực tỉnh, thành phố có tỷ lệ tổn thất thấp nhất cả nước. Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, các nhà đầu tư và nhân dân, những năm qua việc cấp điện cho thành phố an toàn, ổn định, với tinh thần “Điện đi trước một bước”, công ty chủ động có phương án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện để cấp điện kịp thời các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đặc biệt các dự án trọng điểm như: nhà máy sản xuất ô tô VinFast, Công ty LG DISPlay, khu công nghiệp VSIP...

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Mợi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, dự báo kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Để góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra là “Cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH – HĐH vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước” đòi hỏi ngành điện Hải Phòng cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Đồng chí yêu cầu công ty tích cực, chủ động tham mưu thành phố và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương để dự báo sát nhu cầu phụ tải, quy hoạch tổng thể lưới điện dài hạn nhằm đầu tư phát triển có hiệu quả, tránh lãng phí. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiêm vụ. Phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn; góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố đạt tiêu chuẩn thành phố thông minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ chính trị.

Đồng chí Phạm Văn Mợi yêu cầu đại hội tập trung thảo luận về các mục tiêu, giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty như: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động nhằm giải quyết việc làm, tăng năng suất; phát triển hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong nhiệm kỳ 2020 -2020, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ công ty cần là những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh người thợ điện thời kỳ đổi mới. Về phương hướng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Phạm Văn Mợi mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có phẩm chất chính trị gương mẫu, có năng lực quản lý điều hành hiệu quả tham gia vào cấp ủy, để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đưa Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phát triển lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố; bầu những đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của CBCNV công ty dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

Với tinh thần đó, đại hội tiến hành làm công tác nhân sự, lựa chọn và bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

(Tiếp tục cập nhật…)

Tin: Hồng Thanh – Ảnh: Hoàng Phước

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025: Góp phần đắc lực đưa Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH-HĐH vào năm 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác