Print Thứ Ba, 03/03/2020 12:58 Gốc

Đảng bộ phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm các đảng bộ trực thuộc Quận ủy Đồ Sơn.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường Hợp Đức đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, vượt qua khó khăn, chủ động tích cực triển khai thực hiện 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV đã đề ra. Trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch; kinh tế – xã hội phát triển; quản lý đô thị được tăng cường; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ phường Hợp Đức. Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Đức khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Đức khóa XXIV cũng đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, với 22 chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất từ 15% trở lên; thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 80 – 90 triệu đồng/năm; cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn; phấn đấu hàng năm Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Đức khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí, bầu chức danh Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Đồng chí Hoàng Đình Đạt, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường khoá XXIV được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hợp Đức khoá XXV. Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác