Print Thứ Năm, 23/07/2020 18:07 Gốc

Chiều 23/7, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện An Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên trù bị với sự tham dự của 224 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.740 đảng viên thuộc 69 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện. Đại hội diễn ra trong 3 ngày 23,24 và 25/7.

Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua thời gian làm việc, chương trình, nội dung đại hội; quy chế, nội quy đại hội; phổ biến một số điểm quy chế bầu cử trong Đảng. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và dự thảo các văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ huyện; đồng thời thống nhất các nội dung làm việc trong phiên chính thức được tổ chức khai mạc trọng thể vào sáng mai 24/7/2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng.

Với mục tiêu tổng quát xuyên suốt “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng An Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, trở thành quận công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2030”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới nhằm phấn đấu đến năm 2025, An Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trọng tâm là thực hiện thành công 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư của một số doanh nghiệp có vốn lớn, công nghệ hiện đại; tạo đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nhanh nguồn thu vào ngân sách địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thành công 18 chỉ tiêu, trong đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người trở lên; thu ngân sách nhà nước tăng 18-20%/năm. Đến năm 2025, tất cả 15 xã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia giảm còn dưới 0,2%.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 24, 25/7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác