Print Thứ Ba, 18/10/2022 11:40 Gốc

Sáng 18/10, Liên minh HTX và DN thành phố tổ chức Đại hội bất thường để thống nhất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định, đảm bảo thống nhất về tên gọi, điều lệ hoạt động trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Lê Anh Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Điều lệ hiện hành của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố được Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt ngày 06/9/2012. Sau 10 năm thực hiện, đã phát sinh nhiều vấn đề không còn phù hợp với tiến trình phát triển của khu vực kinh tế tập thể, cũng như hoạt động của Liên minh Hợp tác xã. Do đó, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để góp ý kiến, thống nhất hoàn thiện tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên minh HTX và DN thành phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Theo đó, Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 7 chương, 25 Điều. So với Điều lệ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố hiện hành giảm 1 chương, gộp 5 Điều thành 2 Điều, bổ sung thêm mới 2 Điều; quy định điều kiện là thành viên tổ chức Liên minh Hợp tác xã là các tổ chức kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế có pháp nhân khác; quy định rõ hơn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của tổ chức Liên minh Hợp tác xã. Sửa tên tổ chức từ Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố thành Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao việc phát huy trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố tổ chức đại hội bất thường để thống nhất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định, đảm bảo thống nhất về tên gọi, điều lệ hoạt động trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Sự kiện này cũng đáp ứng được yêu cầu củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân ghi nhận những cố gắng và chia sẻ những khó khăn của Liên minh HTX thành phố. Để đáp ứng yêu cầu của thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị Liên minh HTX thành phố tập trung: nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam để hoàn thiện các văn kiện của đại hội, thể chế hoá đưa vào nghị quyết của đại hội để triển khai trong thời gian tới; tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị thành viên trong việc hoàn thiện điều lệ hoạt động; Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội tới toàn thể thành viên Liên minh HTX thành phố. Cấp uỷ, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tăng cường phối hợp với Liên minh HTX thành phố tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế tập thể của thành phố./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại hội (bất thường) Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác