Print Thứ Hai, 27/05/2019 09:15

Đại biểu Mai Hồng Hải (Hải Phòng) thảo luận tại diễn đàn Quốc hội

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật quản lý thuế, đại biểu Mai Hồng Hải – Tổng giám đốc Cty Xi măng Vicem Hải Phòng (DDBQH Hải Phòng) băn khoăn về khái niệm “Thuế” được đề cập trong dự thảo luật: “Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Ông Hải cho rằng, quy định như vậy sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về thuế. Do vậy, đại biểu Mai Hồng Hải đề nghị thêm cụm từ “các khoản thu khác từ ngân sách nhà nước” tùy theo ngữ cảnh phải tuân thủ của luật này.

Bên cạnh đó, đại biểu Mai Hồng Hải cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định bổ sung vào Điều 3 (khái niệm “quyết toán thuế”) và bổ sung vào Điều 16, khoản 9 (dự thảo luật) – quyền của người nộp thuế là có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế thực hiện quyết toán thuế năm, một số năm hoặc khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

THẾ KHOA

 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đại biểu Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội: Về quyền của người nộp thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác