Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:20

Sáng 24-10, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thảo luận tổ về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và giữa nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ĐBQH Hải Phòng) đánh giá: những kết quả về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời gian qua là rất đáng mừng, trong đó đời sống các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên; khả năng chống chịu các vấn đề mang tính toàn cầu của nước ta cũng được nâng lên, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, công tác điều hành về kinh tế – xã hội ở các cấp, ngành, địa phương cũng cần được quan tâm hơn, đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân.

 Đoàn ĐBQH Hải Phòng thảo luận tổ tại QH, sáng 24-10

Về định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần cố gắng tìm động lực phát triển tốt hơn hội nhập sâu rộng hơn với xu hướng phát triển của thế giới.

Cụ thể là phải hội nhập và tiếp thu sự phát triển của khoa học – công nghệ, phát triển doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao. Chính phủ, các cơ quan, ban ngành cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về thể chế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp tăng hơn nữa, nhất là phải tăng số doanh nghiệp mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý các vấn đề về ngân sách nhà nước, an toàn nợ công, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó cần tập trung đầu tư vào các dự án phát triển giao thông khu vực ven biển, các tỉnh miền núi; công tác phòng, chống tham nhũng cần phải làm nghiêm hơn trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ luôn phát huy ý chí dân tộc để tạo động lực phát triển mạnh mẽ, biết lắng nghe ý kiến của người dân, song đồng thời cũng xử lý nghiêm các đối tượng xấu có hành vi kích động, phản động, chống phá…

THẾ KHOA – An ninh Hải Phòng 26/10/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại biểu Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội: Tìm động lực phát triển tốt hơn trong hội nhập sâu rộng với thế giới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác