Print Thứ Hai, 03/06/2019 22:18

Trong phiên thảo luận tại Hội trường chiều 3-6 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, đại biểu Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (ĐBQH Hải Phòng) cơ bản tán thành với nguyên tắc xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, song đề nghị đưa vào dự kiến chương trình việc xây dựng 2 văn bản luật là: Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật phổ biến kiến thức khoa học&công nghệ.

 Đại biểu Nghiêm Vũ Khải (HP) phát biểu tại diễn đàn QH

Theo đại biểu Nghiêm Vũ Khải, việc đưa vào xây dựng 2 văn bản luật này chính là bước thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW về việc thực hiện Nghị quyết TW 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH&HĐH đất nước.

Đại biểu Nghiêm Vũ Khải dẫn chứng: “Cho đến nay, những nước phát triển hàng đầu về công nghệ như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc… và hầu hết các nước trong khu vực Asean đã ban hành luật về kỹ sư chuyên nghiệp. Hiện trong khối Asean chỉ còn Việt Nam và Lào là chưa ban hành luật về kỹ sư chuyên nghiệp”.

Đại biểu Nghiêm Vũ Khải, với tư cách Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khẳng định, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam có khả năng tập hợp đông đảo đội ngũ kỹ sư các ngành KH&KT, KH&CN của cả nước, từ trung ương đến địa phương.

Ông Khải phát biểu: “Nếu được Quốc hội giao, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội dự án Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp với chất lượng tốt nhất có thể”.

THẾ KHOA

 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại biểu Hải Phòng tại điễn đàn Quốc hội: Đề nghị đưa vào chương trình 2 dự án luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác