Print Thứ Tư, 29/05/2019 21:08

Thảo luận tổ về dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng cơ bản nhất trí với các nội dung đã được Ủy ban quốc phòng – an ninh của Quốc hội thẩm tra. Tuy nhiên, ông Tùng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo luật, trong đó cần giải thích rõ từ ngữ đối với cụm từ “sĩ quan dự bị” để có cách hiểu thống nhất.

Ông Tùng đặt vấn đề, đối với đội ngũ cán bộ đã được học các lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh thì đã đủ điều kiện để gọi là “sĩ quan dự bị” hay chưa, nếu phải đào tạo thêm thì đào tạo về nội dung gì, chưa được dự thảo luật đề cập.

Về Điều 5, quy định “các hành vi bị nghiêm cấm”, ông Tùng đề nghị không đưa hành vi “phân biệt đối xử về giới” vào dự thảo luật vì không cần thiết và đã được quy định rõ trong Luật bình đẳng giới. Đối với quy định về đăng ký sở hữu phương tiện kỹ thuật sau khi được cấp giấy chứng nhận, ông Tùng đề nghị làm rõ khái niệm “cơ quan, tổ chức”, cơ quan, tổ chức ở đây là cơ quan, tổ chức nào, cũng cần được quy định cụ thể. 

Ông Tùng cũng cho rằng, việc giao thẩm quyền cho UBND cấp xã đăng ký sở hữu phương tiện kỹ thuật chỉ đúng với đối tượng là tư nhân, hộ gia đình hoặc đối tượng không phải doanh nghiệp. Nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp mà giao cho UBND cấp xã cấp đăng ký là chưa đúng với tinh thần của Luật doanh nghiệp.

 Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng phát biểu ý kiến thảo luận tổ về Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên

Về trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc điều động các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc huấn luyện, diễn tập cũng như thực hiện các nhiệm vụ dự bị động viên, quy định tại Điều 21, 24, 27 (dự thảo luật), ông Tùng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thêm về chế độ huy động phương tiện kỹ thuật đối với các đối tượng không phải cơ quan sự nghiệp nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ phương tiện khi được huy động trong công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ dự bị động viên để tránh bất cập trong việc áp dụng chính sách pháp luật.

Ngoài ra, ông Tùng cũng đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ hơn về chế độ chính sách áp dụng đối với quân nhân dự bị động viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; quy định về chế độ phụ cấp cho người tham gia các hoạt động dự bị động viên cũng cần được nghiên cứu và quy định rõ hơn.

THẾ KHOA

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đại biểu Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội: Chế độ chính sách cho lực lượng dự bị động viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác