Print Thứ Ba, 16/08/2022 16:05 Gốc

Sáng 16/8, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân thuộc chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359 (đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà) tại các xã An Lư và Ngũ Lão.

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, phục vụ dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359 (đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà), huyện Thủy Nguyên ban hành thông báo thu hồi đất số 154/TB-UBND ngày 15/4/2021 với tổng số hộ phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 2.044 hộ dân. Các đơn vị chức năng của huyện đã phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, áp dụng đầy đủ chế độ, chính sách theo đúng quy định của Nhà nước; niêm yết công khai và gửi phương án chi tiết đến các hộ dân.

Lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên tổ chức đảm bảo ANTT và TTATGT tại buổi cưỡng chế.

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên, còn một số hộ gia đình, cá nhân tại xã An Lư và Ngũ Lão chưa bàn giao mặt bằng.

Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện Thủy Nguyên hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di chuyển công trình vật kiến trúc để GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 359.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với 24 hộ dân tại xã An Lư và 9 hộ dân tại xã Ngũ Lão. Qua tuyên truyền vận động tích cực, đã có 23/24 hộ dân tại xã An Lư và 5/9 hộ dân tại xã Ngũ Lão tự nguyện bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp còn lại không chấp hành bàn giao mặt bằng, UBND huyện kiên quyết đọc quyết định cưỡng chế.

Công tác tổ chức cưỡng chế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình cưỡng chế, huyện Thủy Nguyên bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia. Đối với các hộ dân có khó khăn về chỗ ở UBND huyện đã bố trí nơi tạm lánh cho các hộ dân thuộc diện phải di chuyển chỗ ở; đồng thời, ban hành thông báo về việc bố trí tạm lánh gửi tới từng hộ dân.

Được biết, qua công tác vận động, các cơ quan chức năng thuộc huyện Thủy Nguyên phối hợp với các xã đã vận động thuyết phục được 74 hộ dân tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

THỦY NGUYÊN

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Cưỡng chế thu hồi đất GPMB dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác