Print Thứ Tư, 26/05/2021 17:52 Gốc

Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 36/QĐ-TTrSXD ngày 13/4/2021 của Thanh tra Sở Xây dựng cung cấp thông tin về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà tại Bãi Cát Dứa I, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải).

Thực hiện thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp kiểm tra các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Sở Xây dựng đã chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Cát Bà, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại Bãi Cát Dứa I, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) do Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà đầu tư xây dựng. Qua rà soát, kiểm tra đã phát hiện sai phạm của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà, ngày 15/12/2020, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 172/QĐ-KPHQ đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà theo thẩm quyền.

Thanh Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà, Tổ dân phố số 11, Vườn Quốc gia Cát Bà và các cơ quan có liên quan nhiều lần thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình có vi phạm. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà không tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 172/QĐ-KPHQ. Ngày 01/3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-CCXP về việc Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Để việc tổ chức cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTrSXD ngày 13/4/2021 về việc thành lập Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch, phương án tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà tại Bãi Cát Dứa I thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế từ ngày 31/5/2021 đến ngày 17/6/2021.

Trong thời gian đến trước ngày cưỡng chế, Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà tự thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Trong trường hợp Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà không tự thực hiện, Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sẽ tổ chức cưỡng chế bắt đầu vào ngày 31/5/2021 (Thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ vào bảo vệ hiện trường từ ngày 31/5/2021 đến ngày 6/6/2021; Tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ tại hiện trường từ ngày 7/6/2021 đến ngày 17/6/2021).

Bãi Cát Dứa I thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà.

Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 36/QĐ-TTrSXD ngày 13/4/2021 của Thanh tra Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan báo chí được biết./.

Ban cưỡng chế theo Quyết định số 36/QĐ-TTrSXD: Số điện thoại đầu mối: 0225.3821035.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà tại bãi Cát Dứa I
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác