Print Thứ Sáu, 24/05/2019 17:07

Thành đoàn Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019 với ý nghĩa hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Cuộc thi trực tuyến nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Nội dung thi là những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc và thành phố Hải Phòng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối tượng dự thi là đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài thành phố Hải Phòng có độ tuổi từ 16 đến 35. Thí sinh tham gia dự thi đăng ký, truy cập và thực hiện bài thi trắc nghiệm trực tuyến (trả lời 20 câu hỏi trong thời gian 15 phút) tại địa chỉ: http://tracnghiem.thanhdoanhaiphong.gov.vn. Thời gian thi từ ngày 1/6/2019 đến hết ngày 15/9/2019.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” (các năm trước Cuộc thi lấy tên “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Trong 3 năm (2016, 2017, 2018), Cuộc thi đã thu hút hơn 75.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với tỷ lệ các bài dự thi đạt hàng năm trên 80%. Có thể nói, Cuộc thi chính là sân chơi bổ ích giúp đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác