Print Thứ Tư, 28/09/2022 19:42 Gốc

Thành phố Hải Phòng tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng để lựa chọn được biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu tượng của thành phố nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của thành phố Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội.

Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

* Đối tượng dự thi:

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi).

* Thời gian nhận tác phẩm dự thi (theo dấu bưu điện): Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/10/2022.

* Cơ cấu giải thưởng:

. 01 giải Nhất: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố.

. 04 giải Khuyến khích: 50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng/giải) và Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3842662/ 0982.070.769.

Email: nghiepvuvanhoahp@gmail.com

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các tác giả trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các cơ quan báo chí trong cả nước để Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng đạt kết quả tốt đẹp.

Chỉ tiết Thể lệ và thông tin về cuộc thi được đăng tải trên website: https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/The-le-Cuoc-thi-Sang-tac-bieu-tuong-thanh-pho-Hai-Phong-87422.html

Thông tin giới thiệu về thành phố: https://haiphong.gov.vn/Da-phuong-tien/Gioi-thieu-ve-thanh-pho-Hai-Phong-92249.html

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng: Giải thưởng 500 triệu đồng cho tác giả đạt giải Nhất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác