Print Thứ Tư, 15/07/2020 14:51 Gốc

Sau hơn 9 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Điều phối NTM triển khai các hoạt động truyền thông năm 2020 với 2 nội dung là Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 và Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Cánh đồng mẫu lớn ở huyện Vĩnh Bảo – Ảnh: Tuấn Nguyễn.

1. Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020:

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tại trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn trang fanpage: “Nông thôn mới Trung ương”.

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2020 phải là các tác phẩm được đăng phát trên báo chí tính từ ngày 1/1/2017 đến 20/10/2020.

Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự Cuộc thi năm 2020 đến hết ngày 30/10/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

2. Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 – 2020:

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tại trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn trang fanpage: “Nông thôn mới Trung ương”.

Tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2020 đến 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban tổ chức chỉ nhận tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 2/11/2020.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức sau:

Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi theo email: ntm.tthtqt@gmail và theo đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-tho-moi.aspx.

Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cuộc thi báo chí viết và thi ảnh về nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác