Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:09

Tại trụ sở UBND quận Kiến An, cụm thi đua các quận vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác thi đua, khen thưởng được từng đơn vị trong cụm thi đua các quận triển khai một cách bài bản, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của từng quận. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của các quận đã đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn cụm đạt 1.643,836 tỷ đồng, bằng 53,28% KH năm; tổng thu ngân sách đạt 2.387,991 tỷ đồng, bằng 45,07% KH thành phố giao.

Các quận đã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND TP về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng Hải Phòng sáng – xanh – sạch – đẹp” năm 2018; tập trung thực hiện các dự án về hạ tầng đô thị, hệ thống ngõ ngách, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông bảo đảm tiến độ đề ra…

6 tháng cuối năm,cụm thi đua các quận xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề năm, các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN. Giải quyết việc xét đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ; khen thưởng kháng chiến tồn đọng; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, tiếp tục thực hiện đợt thi đua thứ 2 nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…

KC – An ninh Hải Phòng 07/09/2018

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Cụm thi đua các quận: Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác