Print Thứ Hai, 29/07/2019 14:01

Sáng 29/7, tại Hà Nội, 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo và Ban Thi đua khen thưởng 5 thành phố. Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tham dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ, nhân dân phấn khởi và đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần khơi dậy tiềm năng, tạo xung lực mới từ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương các thành tích của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam yêu cầu: các địa phương làm tốt công tác sơ kết Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua mà Trung ương và Thủ tướng đã phát động, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan tỏa kết quả thi đua khen thưởng trong đời sống xã hội, thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước.

Hội nghị cũng đã thông qua quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2019 của Cụm thi đua.

Bình Nguyên

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác