Print Thứ Sáu, 08/03/2019 09:50

Cụm Cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC Vĩnh Niệm gồm 15 doanh nghiệp.

Tham gia mô hình này, các thành viên luôn phấn đấu tập trung thực hiện tốt các nội dung đảm bảo toàn PCCC cơ sở như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCCC; thực tập kỹ năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; xây dựng các phương án chữa cháy phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; tổ chức phương án hỗ trợ lực lượng và phương tiện khi có sự cố; kiểm tra chéo trong các đơn vị.

Việc Cụm Cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC Vĩnh Niệm được triển khai hoạt động đã giúp cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị được thông tin, huấn luyện những kiến thức cơ bản về PCCC, cập nhật văn bản pháp luật mới về PCCC; nguyên tắc tổ chức chữa cháy, cứu người, thoát nạn, di chuyển tài sản; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các loại phương tiện chữa cháy…

Các hoạt động của Cụm đã đưa phong trào Toàn dân tham gia PCCC ở cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ; đồng thời tăng cường phối hợp công tác phòng cháy, chữa cháy giữa các đơn vị cơ quan trong Cụm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cụm Cơ quan doanh nghiệp An toàn PCCC Vĩnh Niệm: Đưa phong trào Toàn dân PCCC đến các cơ sở trọng điểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác