Print Thứ Năm, 14/03/2019 21:20

Tham gia Cụm Cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC khu vực Quán Toan, các thành viên đã tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về “An toàn – Vệ sinh lao động – PCCC”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCCC; thực tập kỹ năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; xây dựng các phương án chữa cháy phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Các thành viên thường xuyên hỗ trợ lực lượng và phương tiện khi có sự cố; tiến hành kiểm tra chéo đưa ra góp ý, kiến nghị sửa đổi những thiếu sót trong công tác PCCC.

Cụm Cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC khu vực Quán Toan được triển khai thành lập và đi vào hoạt động đã giúp cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị được thông tin, huấn luyện những kiến thức cơ bản về PCCC, cập nhật văn bản pháp luật mới về PCCC; nguyên tắc tổ chức chữa cháy, cứu người, thoát nạn, di chuyển tài sản; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các loại phương tiện chữa cháy…

Hoạt động của Cụm đã góp phần đưa phong trào Toàn dân tham gia PCCC ở cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ; đồng thời tăng cường phối hợp công tác PCCC giữa các đơn vị, cơ quan trong Cụm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Cụm Cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC khu vực Quán Toan: Góp phần an toàn trong sản xuất, kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác