Print Thứ Sáu, 23/04/2021 17:15 Gốc

Sáng 23/4, Đảng ủy Cục Thuế thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có 9 điểm cầu, tại Cục Thuế thành phố và các Chi cục Thuế khu vực quận, huyện với hơn 800 cán bộ, đảng viên và công chức tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cục Thuế thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố nhấn mạnh đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Vì vậy các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập, quán triệt nghị quyết một cách nghiêm túc.

Cùng với đó, để hoàn thành mục tiêu và những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố xác định thì nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hải Phòng là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thu ngân sách nội địa trên địa bàn đến năm 2025 đạt 65.000 tỷ đồng, trước mắt năm 2021 phải đạt 35.000 tỷ đồng.

Đồng chí Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố phát biểu khai mạc hội nghị.

Vì vậy, để sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí Cục trưởng Cục Thuế thành phố yêu cầu, sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng, các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các Phòng, các Chi cục Thuế khẩn trương rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành thuế Hải Phòng. Trong đó, các mục tiêu của đơn vị đề ra phải thể hiện ý chí, quyết tâm và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả từng tháng, quý, năm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu Ngân sách đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra.

Đối với công tác bầu cử, từ nay đến ngày 23/5/2021, đề nghị các Chi, Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của thành phố về hướng dẫn bầu cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, danh sách, trích ngang, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để khơi dậy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cổ vũ cử tri là cán bộ công chức, người lao động thuộc các Phòng, Chi cục Thuế hưởng ứng và tham gia bầu cử đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch về cuộc bầu cử.

Đồng chí Trần Thị Phương phổ biến các nội dung trong chương trình hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương, Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến, quán triệt các nội dung: Nội dung cốt lõi, điểm mới Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nội dung, quan điểm cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược nêu trong các Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cục Thuế thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác