Print Thứ Hai, 20/05/2019 16:01

Sáng 20-5, Cục Thuế Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị thuộc Văn phòng Cục Thuế.

Theo Quyết định 320/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ Tài chính và Quyết định 211/QĐ-BTC ngày 12/3/2019 của Tổng Cục Thuế, thì bộ máy tổ chức của Văn phòng Cục Thuế Hải Phòng sẽ có tổng số 13 phòng kể từ 1/6/2019. Trong đó bao gồm: 9 phòng tham mưu quản lý và 4 phòng Thanh tra, Kiểm tra; giảm 1 phòng so với bộ máy trước đây.

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng trao Quyết định và Thông báo về nhân sự Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế

Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường cho biết: Việc rà soát, sắp xếp nhân sự và tổ chức lại bộ máy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Quyết định 320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh kiểm tra thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố.

Theo đó, tổng số phòng của Cục Thuế Hải Phòng sẽ giảm từ 14 xuống còn 13 phòng. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế…

Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường cũng yêu cầu, do khối lượng công việc lớn nên nguyên tắc bố trí nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo được xây dựng trên cơ sở ổn định, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Đề nghị lãnh đạo các phòng cũng như cán bộ công chức các phòng trong cương vị, trọng trách mới cần phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, không ngừng phấn đấu, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học hỏi, có lối sống gương mẫu, chan hòa, đoàn kết. Đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh để đảm bảo tổ chức bộ máy mới hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế nhằm phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cục thuế Hải Phòng: Tổ chức lại bộ máy và nhân sự các phòng, văn phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác