Print Thứ Năm, 18/07/2019 14:17

Cục Tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 địa điểm làm việc tại Hải Phòng với các thông tin cụ thể như sau:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kiểm soát tần số (Mã: VTVL 19.2.7)

– Số lượng: 01.

– Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.

– Nơi làm việc: Hải Phòng.

– Thời hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 31/07/2019.

– Địa điểm nhận hồ sơ & điện thoại liên hệ:

* Tại Hà Nội: Phòng Tổ chức cán bộ – Cục Tần số vô tuyến điện, tầng 22 toà nhà 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội – ĐT: 024-35564919 (312).

* Tại Hải Phòng: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, số 783 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng – ĐT: 0225.3827.857 (101).

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện  nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam

b) Mất hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;  đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Yêu cầu về trình độ:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành Viễn thông, Điện tử- Viễn thông.

– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu kèm theo);

2. Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi người dự tuyển đang công tác, học tập (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3. Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thầm quyền chứng thực;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thâm quyền chứng thực,

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thâm quyên chứng thực.

7. 2 ảnh màu cỡ 4×6 chụp trong vòng 06 tháng

8. Ba (03) phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

9. Danh mục Hồ sơ theo Mẫu.

IV. Danh sách tài liệu kèm theo: <Click vào link dưới đây để tải về>

1. Thông báo số 1889/TB-CTS ngày 28/5/2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện về thi tuyển công chức năm 2019;

2. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển;

3. Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019;

4. Thông báo số 2548/TB-CTS ngày 10/7/2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện v/v thông báo gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019.

Nguồn: Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cục Tần số Vô tuyến điện thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác