Print Thứ Tư, 06/01/2021 14:48 Gốc

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường và Công văn số 3066/TCQLTT-TTKT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ 2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng. Ngày 30/12/2020, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết đinh số 1040/QĐ-CQLTT về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Với mục đích bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rượu, thuốc lá, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), kinh doanh thiết bị vật tư y tế, phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường; hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa góp phần phát triển, sản xuất trong nước, bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngày 30/12/2020, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết đinh số 1040/QĐ-CQLTT về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, trong đó:

1. Đối tượng kiểm tra: Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí; Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế; các mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường; Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

2. Nội dung kiểm tra về: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; các quy định về chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa; việc chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ; quy định về thiết lập website thương mại điện tử; quy định về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử; quy định về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử… tùy thuộc vào đối tượng, ngành hàng cụ thể.

3. Thời gian kiểm tra: Thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2021 và kết thúc trước ngày 15/11/2021.

4. Địa bàn kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn của các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác