Print Thứ Ba, 06/12/2022 15:30 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 24/11/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn cục.

Nội dung thi đua cụ thể là triển khai cao điểm việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các Nghị quyết, kết luận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; thực hiện hiệu quả chủ đề hành động năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”. Thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng: Phát hiện-Bồi dưỡng-Tổng kết-Nhân rộng điển hình tiên tiến, để phổ biến, nêu gương học tập.

Từ đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vào tháng cuối năm 2022.Phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến mới hay, có hiệu quả để biểu dương, nhân rộng trong toàn Cục Hải thành quan phố Hải Phòng.

Yêu cầu của phong trào thi đua là phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của các đơn vị và phải bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của Cục. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua đối công tác khen thưởng, khen thưởng trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua, không phân biệt giữa công chức lãnh đạo, quản lý hay công chức, người lao động; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến để làm cho phong trào thi đua phát triển thực chất, có chiều sâu. Thời gian thực hiện cao điểm từ nay đến hết tháng 12 năm 2022./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cục Hải quan Hải Phòng phát động phong trào thi đua về đích sớm năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác