Print Thứ Năm, 07/09/2023 13:50 Gốc

Sáng 7/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành làm Trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc giám sát.
Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng Trần Văn Toan báo cáo tại cuộc giám sát.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng cho biết, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng thực hiện theo các cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 1912/QĐ-BKHCNMT ngày 08/11/1997, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Hàng năm Công ty đã hợp đồng với cơ quan chức năng về quan trắc môi trường với tần suất mỗi quý/lần, kết quả quan trắc các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu, Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Vicem và các quy định nội bộ về việc kiểm soát phát thải khí C02. Cùng với đó thường xuyên tập trung bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lọc bụi, các thiết bị đảm bảo an toàn cho sản xuất và đảm bảo phát thải ra môi trường theo đúng tiêu chuẩn cho phép, đầu tư mua sắm lắp đặt thêm các máy móc thiết bị, máy bơm tạo sương mù đảm bảo môi trường…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành kết luận tại cuộc giám sát.

Sau khi nghe báo cáo của Công ty và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, bố trí thành phần làm việc với Đoàn công tác của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường được Công ty chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường. Công ty thực hiện theo quy trình xử lý phù hợp với quy chuẩn cho phép (việc xử lý chất thải nước, chất thải rắn, nước thải, khí thải). Công ty đă lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm. Khi có sự cố Công ty có biện pháp kịp thời khắc phục nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Tràng Thành đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường chú trọng đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, hoàn thiện quy trình, đặc biệt kiểm soát khí thải trong quá trình nung luyện Clinker, sấy luyện lò hơi để hạn chế phát thải bụi, khí thải nguy hại ra môi trường. Bảo vệ môi trường ở nơi sản xuất để giảm thiểu các bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Bảo vệ môi trường tại các mỏ khai thác đá. Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát hoàn chỉnh báo cáo. Đối với các kiến nghị của Công ty, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tập trung các giải pháp cải tiến công nghệ xử lý khí thải bảo vệ môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác