Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:49

Năm 2017 là năm thứ 3 liên tục Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng cao, khẳng định hiệu quả rõ nét của việc tái cơ cấu doanh nghiệp.

Sản xuất vượt công suất

Trong năm, công ty sản xuất luôn đạt và vượt công suất thiết kế. Cụ thể, sản lượng clanh-ke duy trì gần 1.100.000 tấn, tăng 4 – 5% so với công suất thiết kế; xi măng sản xuất bình quân 1.500.000 tấn, tăng 5 – 6% so với công suất thiết kế. Quản lý sản xuất được tăng cường, định mức tiêu hao năm sau tiết kiệm hơn năm trước, nhất là điện năng và nhiệt năng. Năm 2015, công ty tiết kiệm được 39,3 tỷ đồng; năm 2016 tiết kiệm hơn 25 tỷ đồng; năm 2017 tiết kiệm gần 25 tỷ đồng do giảm định mức.

Trong 3 năm qua, tiêu thụ xi măng của công ty không ngừng tăng cao, bình quân hơn 1.700.000 tấn/ năm. Trong đó, tiêu thụ nội địa liên tục tăng từ năm 2015 đến nay. Đặc biệt, công ty tham gia chương trình cung ứng xi măng xây dựng nông thôn mới, đạt 450.000 tấn, trị giá hơn hơn 500 tỷ đồng, thực hiện hiệu quả cao đề án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, được thành phố và nhân dân, nông dân đánh giá cao. Tiếp nối truyền thống cung cấp xi măng xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, những năm gần đây, công ty cung ứng xi măng xây dựng sân bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện, đường 5 cao tốc, cầu Bạch Đằng, cầu Hoàng Văn Thụ,…

Ông Mai Hồng Hải, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem cho biết, trong điều kiện xi măng cung vượt xa cầu, cạnh tranh gay gắt nhưng Xi măng Hải Phòng luôn giữ được thị phần tại Hải Phòng, Tây Bắc, tăng cao thị phần tại Thái Bình là nhờ quan tâm duy trì chất lượng sản phẩm, xây dựng kênh phân phối, đổi mới mạnh mẽ trong khâu quản lý, phục vụ bán hàng, duy trì và phát huy thương hiệu Xi măng con Rồng. Đáng chú ý, sau hàng chục năm vắng bóng trên thị trường quốc tế, từ cuối năm 2015 đến nay, công ty trở lại xuất khẩu xi măng thương hiệu con Rồng.

Kiểm soát chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho

Để bảo đảm sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, một trong những nhiệm vụ được công ty đặc biệt quan tâm là cấu trúc lại các khoản vay, kiểm soát chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho; tăng vòng quay sử dụng vốn, sử dụng hiệu quả vốn vay. Nhờ vậy,  công ty trả đủ, kịp thời nợ gốc và lãi vay. Trong 3 năm (2015, 2016, 2017), công ty trả nợ gốc 624 tỷ đồng, trả lãi vay đầu tư 89 tỷ đồng. Nếu tính từ đầu dự án nhà máy mới, công ty trả nợ gốc 2.702 tỷ đồng và lãi vay đầu tư 838 tỷ đồng. Đồng thời, công ty tập trung tái cấu trúc tài chính, đến tháng 12-2017 dư nợ vay ngắn hạn còn 260 tỷ đồng chỉ bằng 23,6% trần hạn mức được vay. Nợ dài hạn chỉ còn 581 tỷ đồng (bao gồm 200 tỷ đồng vay VICEM). Các chỉ số tài chính đều an toàn.

Mặt khác, công ty tập trung tái cơ cấu lao động, tiền lương và thu nhập. Tại thời điểm 30-9-2014, công ty có 28 đầu mối đơn vị, với số lao động 1.267 người, tuổi đời bình quân 46, đông hơn nhà máy cùng công suất khoảng 400 người. Đến nay,  công ty đã tiến hành tái cơ cấu tổ chức và lao động, thu gọn còn 17 đơn vị đầu mối, sắp xếp lại vị trí cấp trưởng, cấp phó, đồng thời, sẵn sàng cho việc cổ phần hóa. Bên cạnh đó, công ty  xây dựng và ban hành Quy chế trả lương mới theo chức danh công việc từ tháng. Đồng thời, thường xuyên rà soát để sửa đổi cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, tình hình sản xuất và nhân lực thực tế của công ty, chuyển từ trả lương theo cấp bậc, thâm niên sang trả lương theo việc. Thực tế hơn 2 năm qua, khẳng định hiệu quả thiết thực của quy chế này.

Tái cấu trúc lao động, cải cách tiền lương đúng đắn tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, năng suất lao động được nâng cao, thu nhập bình quân của người lao động không ngừng tăng hằng năm. Riêng năm 2016 công ty đạt bình quân 12,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,2% so với năm 2015; năm 2017 ước đạt 13,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2016.

Chính sách lấy người lao động làm trung tâm, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động, công khai minh bạch, làm tốt công tác truyền thông …tạo cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

(Quốc Minh, Báo Hải Phòng 05/01/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng: Tái cơ cấu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác