Print Thứ Năm, 21/03/2019 10:47

Sáng 20-3, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đại biểu NLĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng năm 2019 có 170 đại biểu tham dự. Các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng thực hiện năm 2019 của công ty; kết quả Hội nghị NLĐ tại các đơn vị và thẩm tra tư cách đại biểu; đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ Công ty năm 2018; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2020…

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, trong năm qua, công ty bố trí đủ việc làm, duy trì và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Tiền lương và thu nhập của NLĐ Công ty là 15,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2017. Bên cạnh đó tạo điều kiện để NLĐ học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Hội nghị cũng ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV- NLĐ công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 của Công ty.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Hội nghị thống nhất Quyết nghị thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh năm 2019, với các nhiệm vụ cụ thể; các giải pháp, các nội dung (sửa đổi, bổ sung) tại TƯLĐTT, nội quy, các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động…

Xuân Hạ

 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng: Không ngừng nâng cao đời sống người lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác