Print Thứ Sáu, 26/04/2019 09:52

Công ty phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng đã đầu tư cho công tác PCCC, như: thành lập Đội PCCC chuyên ngành; mua mới 2 xe chữa cháy hiện đại cùng trang thiết bị, bảo hộ đáp ứng yêu cầu; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện PCCC luôn hoạt động tốt, sẵn sàng chữa cháy.

Người lãnh đạo Công ty đã nhận rõ tầm quan trọng của công tác PCCC, chấp hành tốt chính sách pháp luật; đầu tư xây mới trạm PCCC. Công ty phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng đã ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC chuyên ngành, cơ chế xử lý thông tin báo cháy, cơ chế phối hợp trong chỉ huy và tổ chức chữa cháy.

Đơn vị đã tích cực, chủ động hỗ trợ các khách hàng trong Khu công nghiệp và địa bàn lân cận trong công tác PCCC, sẵn sàng tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy khi có điều động của các cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, năm 2018, Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước chữa cháy toàn KCN, hỗ trợ khách hàng thực hiện tốt yêu cầu của công tác PCCC, thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ.

Ngoài ra, Công ty phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng đã chủ động lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện PCCC; kiểm tra, rà soát các khu tiện vực tiện ích để loại trừ những yếu tố mất an toàn PCCC; bố trí thiết bị PCCC phù hợp với điều kiện thực tế; cùng lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho Đội PCCC…

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công ty phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng: Chú trọng vai trò của người đứng đầu trong PCCC
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác