Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:50

Ngày
19-1, Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017
và Hội nghị người lao động năm 2018.

Năm
2017, công ty đã triển khai thi công và bàn giao 14 tàu đóng mới, sửa chữa 75
lượt tàu, gia công cần cẩu, gia công kết cấu thép… Phát huy những thành tích
đạt được, năm 2018, công ty phấn đấu bàn giao 3 sản phẩm tàu chở dầu/hóa chất
6500 DWT cho Hàn Quốc, sửa chữa 74 lượt tàu, giá trị tổng sản lượng đạt 102% so
với thực hiện năm 2017. Tiết giảm chi phí quản lý 5%; tiết giảm chi phí sản
xuất 3%; tiết giảm chi phí năng lượng 2% so với năm 2017. Năng suất lao động
tăng tối thiểu 5% so với năm 2017 và không có tai nạn lao động nặng xảy ra
trong năm 2018…

 

(An ninh Hải Phòng 21/01/2018)

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công ty đóng tàu Phà Rừng triển khai công tác năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác