Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

“Năm 2018, hệ thống Tuyên giáo thành phố cần chủ động, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay của thành phố đến cấp cơ sở”- đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, diễn ra sáng 29/1. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Ban Tuyên giáo Thành ủy.    Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu nhấn mạnh, năm 2017, Hải Phòng có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế, xã hội, trong đó nhiều lĩnh vực có sự đột phá. Thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới, nhất là trong học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Trung ương và thành phố; thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả cao về sự phát triển đột phá của thành phố đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố. 

Trên cơ sở phân tích những hạn chế trong công tác tuyên giáo, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: năm 2018, công tác tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động tổng kết thực tiễn, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế- xã hội của thành phố đến cấp cơ sở, khơi gợi, phát triển niềm tự hào về một Hải Phòng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trở thành động lực tinh thần để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong toàn thể nhân dân. Hệ thống tuyên giáo các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các quận ủy, huyện ủy tham mưu với cấp ủy triển khai 11 việc cần làm ngay đề ra trong kế hoạch của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện bố trí đồng chí trưởng ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện. Để thực hiện nhiệm vụ này, công tác tuyên truyền, thuyết phục có vai trò quyết định hàng đầu, bảo đảm quyền lợi đối với những cán bộ trong diện phải tinh giản, sắp xếp; việc triển khai cần quyết liệt nhưng thận trọng, có lộ trình cụ thể, khoa học, không để ảnh hướng đến tâm tư, tư tưởng của cán bộ, công chức.    

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong năm 2017, hệ thống tuyên giáo thành phố đạt được kết quả khá toàn diện, chủ động tích cực trong công tác tham mưu giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên giáo; thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, đáng chú ý là: tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành đúng kế hoạch với sự đổi mới, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Thành ủy; tích cực đổi mới công tác tuyên truyền gắn với chủ đề năm 2017, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố; tham mưu về công tác tư tưởng; thẩm định các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Hội nghị thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, các nghị quyết của Hội nghị trung ương 6,7, 8; tập trung tuyên truyền về chủ đề năm 2018 của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Báo Hải Phòng 29/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác Tuyên giáo năm 2018: Chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác