Print Thứ Hai, 15/03/2021 21:08 Gốc

Những ngày này, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra khẩn trương. Để cuộc bầu cử thực sự ý nghĩa, trở thành ngày hội của toàn dân, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được các cấp, các ngành chú trọng, đi trước một bước, theo đúng định hướng.

Đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào giai đoạn hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ người ứng cử. Đến thời điểm này, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, bám sát định hướng, thời gian, trình tự cuộc bầu cử.

Tại cuộc họp Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Đại Thắng cho biết, ngoài việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, sở cung cấp bản ghi âm nội dung tuyên truyền về bầu cử để phát trên hệ thống loa truyền thanh các địa phương. Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, quản trị, vận hành website tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo Phó giám đốc Sở Tư pháp Bùi Văn Vi, do tác động diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc thông tin, tập huấn các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử phải thay đổi linh hoạt cho phù hợp, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, sở triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử theo kế hoạch tiến độ. Các tài liệu hỏi đáp, hướng dẫn quy định pháp luật về bầu cử, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới được gửi tới từng xã, phường. Sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như giải đáp trực tiếp tại các địa phương, đơn vị.

Với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, ngay từ tháng 1-2021, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng tăng cường mật độ, thời lượng tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về công tác bầu cử. Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp Báo Hải Phòng đăng tải các nội dung, quy định, hướng dẫn về bầu cử trên trang phụ trương pháp luật.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội thành phố như Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phù hợp từng nhóm đối tượng. Trưởng Ban Tuyên giáo, Thành Đoàn Hải Phòng Lê Thị Thanh Tâm cho biết, Thành Đoàn có kế hoạch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp. Mục đích của cuộc thi nhằm giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Thành Đoàn tập trung tuyên truyền tại các trường đại học, trường PTTH, hướng tới những học sinh, sinh viên lần đầu đi bầu cử, thể hiện trách nhiệm công dân của mình, lựa chọn đại biểu thật sự xứng đáng.

Các sở, ngành, đơn vị đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cổ động để ngày bầu cử thực sự ý nghĩa, trở thành ngày hội toàn dân.

Tuyên truyền nhiều đợt cao điểm

Theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố, công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử chia làm 3 đợt. Cụ thể, từ tháng 2 đến đầu tháng 4, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các văn bản, tài liệu của Trung ương và thành phố về công tác bầu cử. Đợt 2 từ tháng 4 đến ngày bầu cử (23-5), tăng cường thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, quyền, nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử… Trong đó, tuyên truyền cao điểm ngày bầu cử (23-5) về không khí, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương, đơn vị. Đợt 3, sau ngày bầu cử đến hết tháng 6-2021, thông tin tuyên truyền nêu bật ý nghĩa cuộc bầu cử trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vận động để cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp. Các thông tin tuyên truyền giúp cử tri nắm rõ nội dung cơ bản, chủ yếu, các điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử thành phố, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bỏ lá phiếu bầu những người đủ tiêu chuẩn, đại diện nhân dân, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Văn Hoàn, Tổ trưởng Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khẳng định: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, thực sự lan tỏa đòi hỏi các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, chú trọng khai thác, sử dụng tối đa các hình thức tuyên truyền. Công tác thông tin, tuyên truyền phải bám sát nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch số 08 của Ủy ban Bầu cử thành phố, Kế hoạch số 09 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp, ngành, đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời lên án những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân…/.

Hoàng Minh. Ảnh: Minh Hà

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử: Đi trước một bước, bám sát định hướng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác