Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

Công tác giáo dục
quốc phòng an ninh phải được đảm bảo thường xuyên và thiết thực

Sáng 22/8, Đoàn công
tác Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (Quân khu 3) kiểm tra công tác giáo
dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong năm 2016; và 7
tháng đầu năm 2017.


(Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi kiểm tra)

Phó Chủ tịch UBND
thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN thành phố và Thiếu
tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN thành phố Hải Phòng,
Trưởng Ban kiểm tra đồng chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên trong
Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ban
ngành liên quan.

Hải Phòng là địa
phương có vị trí trọng yếu về QPAN nên lâu nay công tác này luôn được coi
trọng; việc giáo dục QPAN cũng là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lực lượng với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ tháng 1/2016 đến
tháng 7/2017, Hội đồng giáo dục QPAN thành phố đã tổ chức được 244 lớp bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 22.227 lượt người chia làm bốn nhóm đối
tượng. Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức đã tạo nên chuyển biến quan trọng
trong tầng lớp cán bộ, đảng viên và cá đối tượng được bồi dưỡng nhất là cán bộ
chủ chốt các cấp. Trong các trường học, bộ môn QPAN được coi như một môn học
chính khóa trong chương trình giáo dục, toàn thành phố có 157 giáo viên dạy môn
giáo dục quốc phòng trong đó có 90 đồng chí được đào tạo chính quy, 46 đồng chí
được đào tạo ngắn hạn, 21 đồng chí là giáo viên chuyên trách hàng năm. Công tác
giáo dục QPAN trong các trường cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị- xã hội cũng như giáo dục QPAN cho toàn dân cũng thường xuyên được tổ
chức quy củ, nề nếp đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao tinh
thần yêu nước và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh
những mặt làm được, công tác giáo dục QPAN vẫn còn những mặt tồn hại hạn chế
như một số đơn vị còn chưa sâu sát với công tác này, danh sách cán bộ chưa qua
bồi dưỡng của các xã huyện chưa chặt chẽ, còn bỏ sót; ngoài ra đội ngũ giảng
viên hiện còn thiếu, công tác giáo dục QPAN với những đối tượng như chủ gia
đình biển bảo, chủ hộ tàu thuyền do hạn chế học vấn còn nhiều khó khăn….

Phát biểu tại cuộc
họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cac những thành quả đã
đạt được trong công tác giáo dục QPAN và khẳng định  thành phố sẽ luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để
công tác này luôn được hoàn thành tốt. Thành phố hứa sẽ xem xét những tồn tại,
hạn chế, vướng mắc trong công tác giáo dục QPAN để có biện pháp chỉ đạo cụ thể.
Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cũng nhấn mạnh việc giáo dục QPAN cũng cần phải gắn
chặt với phát triển kinh tế xã hội, để Hải Phòng trở thành điểm sáng trên cả
nước trong sự phát triển chung.


V. Trung – H. Phong

 

                                                                                                                                         

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác giáo dục quốc phòng an ninh phải được đảm bảo thường xuyên và thiết thực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác