Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Công tác giao ban báo chí là hoạt động được Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố phối hợp tổ chức hàng tuần. Trung bình mỗi tháng thành phố có 2 – 3 cuộc giao ban, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng, thu hút sự quan tâm của hàng chục cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Kịp thời cung cấp thông tin

Trước mỗi cuộc giao ban, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đều bám sát tình hình thông tin của báo chí phản ánh về Hải Phòng trên tất cả các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, xây dựng nông thôn mới, giao thông, đô thị… Qua đó, kịp thời đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền của báo chí, đồng thời phát hiện những thông tin chưa chính xác, chưa phù hợp để có sự trao đổi trực tiếp, làm rõ vấn đề với cơ quan báo chí ngay trong mỗi cuộc giao ban. Cũng chính vì vậy, trong mỗi cuộc giao ban, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đều mời đơn vị liên quan cùng tham dự để cung cấp thông tin chính thống tới báo chí.

Ví dụ cụ thể nhất vào đầu tháng 10/2017, số lượng lớn lưu huỳnh ách tắc tại Cảng Hoàng Diệu được một số cơ quan báo chí phản ánh với những nội dung còn nhiều nghi vấn. Ngay trong cuộc giao ban báo chí ngày 19/10/2017, các cơ quan tổ chức giao ban đã mời đại diện lãnh đạo Công ty CP Cảng Hải Phòng, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu cung cấp thông tin thực trạng hàng lưu huỳnh tại cảng Hoàng Diệu và các giải pháp xử lý phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ đối với hàng lưu huỳnh đang lưu bãi tại cảng Hoàng Diệu. Ngay sau đó, thông tin chính thống về tình trạng, nguyên nhân và giải pháp đối với sự việc trên được một số cơ quan báo chí phản ánh đầy đủ. Kịp thời ổn định tư tưởng trong nhân dân, tránh được tổn hại về uy tín đối với Cảng Hoàng Diệu nói riêng và  ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói chung.

Tại mỗi cuộc giao ban báo chí đều có Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố dự, cung cấp thông tin mới nhất về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đồng thời trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tinh chính thống về vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của đại diện các cơ quan báo chí để kịp thời báo cáo UBND thành phố.

Định hướng tuyên truyền hiệu quả

Báo chí luôn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức trong xã hội góp phần đưa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời cổ vũ, động viên, khích lệ nhân dân tham gia thực hiện các phong trào như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông… Báo chí cũng là kênh phản biện quan trọng, đóng góp tiếng nói của nhân dân vào quá trình xây dựng chính quyền và các hoạt động của thành phố. Chính vì vậy, nhiệm vụ tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ thường xuyên, suyên suốt được nêu trong tất cả các cuộc giao ban.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với Sở Thông tin và Truyền thông luôn chuẩn bị đầy đủ nội dung các báo cáo, đánh giá về công tác tuyên truyền của báo chí trên địa bàn thành phố và tình hình hoạt động quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn; bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, những hoạt động kinh tế – xã hội quan trọng sắp diễn ra, chủ động mời đơn vị cung cấp thông tin, nêu nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Qua đó phát huy được vai trò động viên tư tưởng của báo chí trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong dân dân với Đảng bộ, Chính quyền thành phố. Đặc biệt, báo chí đã góp phần nâng cao ý thức xã hội, thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân theo hướng tích cực hơn, đóng góp quan trọng vào sự phát kinh tế – xã hội thành phố.

Năm 2018, thành phố chọn chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, tiếp tục thực hiện nhiều dự án lớn, công trình trọng điểm. Nhiệm vụ của thành phố trong năm 2018 rất nặng nề, cần có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Vì vậy công tác thông tin, tuyên truyền được UBND thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm. Đòi hỏi phải có sự vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Công tác cung cấp thông tin và giao ban báo chí càng trở lên cần thiết và cần được tiến hành thường xuyên trước yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng của thành phố.  

H.T

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác giao ban báo chí: Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin – tuyên truyền kịp thời, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác