Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:41

Sáng 7/2, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, năm 2017, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố có nhiều đổi mới về phương pháp theo hướng năng động hơn, thiết thực hơn, có trọng điểm hơn, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Công tác dân vận tham gia có chiều sâu và đóng góp quan trọng vào thành công của công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). Năm qua, thành phố triển khai nhiều dự án, phải thu hồi 1827 ha đất, ảnh hưởng tới 18.893 hộ dân, trong đó có 2450 hộ dân phải di dời, 706 hộ phải bố trí tái định cư, lớn nhất từ trước tới nay, nhưng hầu hết không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả cao Quyết định số 1737 và 1738 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 14 về “quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, “Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân”.  Các địa phương tổ chức 398 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân…. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Cát Hải. Hệ thống Mặt trận, đoàn thể các cấp tổ chức gần 1175 cuộc giám sát, phản biện xã hội, có hàng trăm kiến nghị được giải quyết. Việc xây dựng chương trình giám sát, lựa chọn nội dung giám sát thiết thực, phù hợp, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Ban Dân vận Thành ủy tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiến hành đăng ký xây dựng và nhân rộng được gần 800 mô hình “Dân vận khéo” thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị, chủ đề năm của thành phố. Các mô hình góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội, GPMB, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Văn minh. Ban Dân vận Thành ủy có nhiều chương trình phối hợp trong công tác dân vận với các cấp, ngành, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định, năm 2017, công tác dân vận đóng góp quan trọng giúp lòng dân đồng thuận, ủng hộ, góp phần để thành phố phát triển đột phá. Năm 2018, công tác dân vận cần tiếp tục bám sát, tham gia thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” và chủ đề năm do Ban Dân vận Trung ương chọn là “Năm công tác dân vận của chính quyền”. Trong đó, cần tập trung đổi mới tư duy nhận thức, phương pháp, nội dung thực hiện công tác dân vận. Coi công tác dân vận là nội dung then chốt của công tác xây dựng Đảng. Hệ thống dân vận đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là công tác dân vận chính quyền, các mô hình trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện “khéo” trong phát hiện vấn đề để đề ra chủ trương đúng, hợp lòng dân; trong bàn bạc với dân các kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện các phong trào hành động; trong kết hợp hài hoà lợi ích nhà nước, tập thể, nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ công chức nhà nước các cấp phải “nói đi đôi với làm, là tấm gương để nhân dân học tập, làm theo”. Cùng với đó, Thành ủy sẽ chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; yêu cầu cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận. Ưu tiên xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp vững mạnh, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt dân vận. Có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận ở các cấp. Chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực; thường xuyên quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra…

Báo Hải Phòng 8/02/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác Dân vận năm 2018: Hướng vào thực hiện chủ đề năm của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác