Print Thứ Sáu, 25/10/2019 22:49

Cách đây 89 năm, Hội nghị TW Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng, Án nghị quyết về tình hình Đông Dương.

Nghị quyết đã ghi rõ: “Trong các đảng bộ phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động như công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế…”. Sự kiện này đã trở thành dấu mốc ra đời công tác dân vận của Đảng.

“Dân vận khéo việc gì cũng thành công”

Tiếp đó ngày 15-10-1949, Bác Hồ đã viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, được coi là cương lĩnh về công tác dân vận, nên ngày 14-10-1999 Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm làm ngày Dân vận của cả nước.

Trong các tài liệu nghiên cứu, dân vận là một khoa học nhưng cũng là nghệ thuật chính trị nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Những năm qua, hệ thống dân vận thành phố xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, luôn chủ động tham mưu cho Thành ủy, các cấp ủy những chủ trương, biện pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường công tác vận động nhân dân một cách kịp thời hiệu quả.

Trong một chuyến công tác tại Hải Phòng, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban dân vận TW đã khẳng định, Hải Phòng tự hào có nhiều sáng tạo trong công tác dân vận, được Trung ương ghi nhận và nhân rộng ra cả nước.

Cụ thể, từ việc đi sâu tổng kết thực tiễn về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Hải Phòng là nơi đề ra và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trở thành phương châm chung của toàn Đảng.

Đặc biệt từ năm 2007, Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban dân vận Thành ủy nghiên cứu kinh nghiệm các mô hình dân vận trên địa bàn thành phố, xây dựng mô hình “dân vận khéo”.

Đây là công việc thiết thực, triển khai từ lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận vào thực tiễn cuộc sống: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ đó, mô hình “dân vận khéo” đã trở thành một sản phẩm đặc biệt của Hải Phòng, và đến năm 2010 sau khi nghiên cứu mô hình này, Trung ương đã chỉ đạo nhân rộng ra cả nước.

Trong sự nghiệp công tác dân vận của Hải Phòng, nổi bật vai trò của lực lượng Công an thành phố. Trên nền tảng “vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an đã bám sát địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân, tạo điểm tựa hữu hiệu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Những năm gần đây, lực lượng CATP cũng trở thành nòng cốt, trong vận động nhân dân giải phóng mặt bằng dự án, góp phần để Hải Phòng phát triển đột phá.

Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CATP luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện theo đúng như lời Bác dạy: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”,  kết tụ sức mạnh khối đoàn kết toàn dân.

Càng khó càng cần phải…dân vận khéo

Có được nhiều kết quả tích cực, nhưng bên cạnh đó công tác dân vận của thành phố vẫn tồn tại không ít hạn chế. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đòi hỏi tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương thức, nâng cao chất lượng vận động tập hợp nhân dân.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố cũng như triển khai hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác dân vận càng đòi hỏi nhiều đổi mới, sáng tạo.

Trong đó việc triển khai các dự án công trình trọng điểm đóng góp một vai trò cực kỳ quan trọng, nên một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận là phục vụ “giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới”.

Tại một hội nghị về công tác dân vận gần đây, nhiều ý kiến tham luận đã chỉ rõ thực trạng những bất cập phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, dẫn đến tình trạng khiếu nại khiếu kiện vượt cấp kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của thành phố.

Từ thực tế này, việc tăng cường nghiên cứu, trao đổi, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng nhằm góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập hiện nay được đặt ra như một yêu cầu khách quan của quá trình phát triển.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm,quá trình thực hiện sẽ tác động đến an sinh của một bộ phận không nhỏ cộng đồng dân cư.

Nếu công tác dân vận không hiệu quả, không chỉ phát sinh những hệ lụy ngoài mong muốn, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ các dự án công trình. Bên cạnh đó, để về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới tại 138 xã, cũng tương ứng với việc phải đầu tư rất lớn kinh phí, rất cần vận động nhân dân chung sức hiến đất, mở đường, góp sức người sức của, thì mục tiêu mới thực sự hiệu quả.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng, như khẳng định của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại một hội nghị công tác dân vận: “Công tác dân vận là nhiệm vụ lớn, lâu dài, phải tập trung hướng mạnh về cơ sở…”,

Và đồng chí cũng chỉ rõ: “ Công tác dân vận không phải là việc riêng của những cán bộ dân vận, mà phải xác định là nhiệm vụ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị…”

Hoàng Minh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác dân vận: Kết tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác