Print Thứ Ba, 23/03/2021 17:15 Gốc

Cùng với các địa phương khác trong thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Lê Chân được tiến hành khẩn trương, đúng quy định, quy trình, đáp ứng yêu cầu tiến độ và bảo đảm chất lượng. Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận Lê Chân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận khi trao đổi với phóng viên Báo Hải Phòng.

– Đồng chí cho biết, quận Lê Chân thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử như thế nào?

– Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; căn cứ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Thường vụ Thành ủy…, Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của quận trong năm 2021.

Với tinh thần khẩn trương, bài bản, chu đáo, đúng luật định, Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận theo dõi sát sao tiến độ hằng ngày và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các công việc phục vụ bầu cử. 4 tổ công tác giúp việc UBBC quận (tổ tuyên truyền, tổ nghiệp vụ-tổng hợp, tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ) với 50 thành viên là những người có kinh nghiệm, nhiệt tình, hoạt động rất tích cực, giúp UBBC bao quát tất cả các lĩnh vực liên quan tới cuộc bầu cử để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đến nay, quận Lê Chân đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu của mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND quận Lê Chân nhiệm kỳ 2021-2026 ở 11 đơn vị bầu cử với tổng số 99 thành viên. Quận cũng hoàn thành hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu sơ bộ 63 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận khóa 19. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, có đại diện các thành phần; bảo đảm tỷ lệ nữ, người ngoài đảng, tuổi trẻ, đại biểu tái cử theo đúng Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 15/15 phường đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, ban hành đầy đủ các văn bản về công tác bầu cử và tổ chức thực hiện theo đúng luật định.

Đáng chú ý, UBND quận, UBBC chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường thông tin, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ về cuộc bầu cử tới các tổ dân phố; các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặc biệt coi trọng. Theo đó, công an quận xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phục vụ công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn quận. Đến nay, UBBC quận không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới công tác bầu cử. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, quận chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, đáp ứng các yêu cầu tiến độ của cuộc bầu cử theo đúng Luật định. Các phường rà soát cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như: pa nô, băng rôn, khẩu hiệu; hòm phiếu, bảng niêm yết…; lựa chọn địa điểm bầu cử, chuẩn bị trang trí, khánh tiết địa điểm bầu cử, phòng bỏ phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt ứng cử viên.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương như vậy nên hầu hết các phần việc liên quan tới cuộc bầu cử được quận Lê Chân thực hiện sớm hơn so với quy định từ 6 đến 17 ngày, được UBBC thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Quận Lê Chân hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026.

– Quận có khó khăn, vướng mắc gì trong công tác chuẩn bị bầu cử?

– Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, dự toán kinh phí bầu cử được quan tâm, thực hiện kịp thời. Quận đã tạm cấp kinh phí lần 1 cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan; UBBC 15 phường.

Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai bầu cử tại quận chủ yếu từ nguồn kinh phí phục vụ bầu cử. Chúng tôi mong muốn thành phố sớm có hướng dẫn và cấp kịp thời, đầy đủ kinh phí phục vụ công tác bầu cử để địa phương chủ động thực hiện. Đồng thời đề nghị thành phố tổ chức, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, nhất là cho các tổ bầu cử để bảo đảm linh hoạt, chính xác, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

– Các công việc tiếp theo được thực hiện như thế nào?

– Sau hội nghị hiệp thương lần hai, quận Lê Chân hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến tham gia đối với những người được giới thiệu ứng cử. Cùng với đó, UBND các phường xác định khu vực bỏ phiếu và trình UBND quận phê chuẩn; các phường thành lập các Tổ bầu cử đúng thời gian theo luật định. Đồng thời, rà soát lập danh sách cử tri, phân công cán bộ, công chức phụ trách từng tổ dân phố đôn đốc việc lập danh sách cử tri đúng tiến độ, theo luật định; niêm yết danh sách cử tri; hoàn thành việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận, phường (nếu có). Quận tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình, diễn biến tại các khu vực trong vùng dự án, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, dẫn đến để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc.

Tiếp theo đó, quận tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận; gửi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử về HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và thực hiện các bước tiếp theo về công tác bầu cử… Quận chú trọng công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

– Cảm ơn đồng chí!

Hồng Thanh (thực hiện)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Lê Chân: Đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác