Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:51

Năm 2018, thành phố được giao dự toán thu ngân sách nội địa 24.725 tỷ đồng. Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 23.450 tỷ đồng bao gồm chi đầu tư phát triển là 10.938 tỷ đồng; chi thường xuyên 9107 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 2017, nguồn chi ngân sách thành phố tăng khoảng hơn 3000 tỷ đồng. Đây là điều kiện rất cơ bản để thành phố tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, để bảo đảm được các khoản chi đúng dự toán, đúng quy định của pháp luật, công tác quản lý chi ngân sách tiếp tục được chú trọng theo hướng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

 

Tăng chi cho đầu tư phát triển

 

Đây là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và được các ngành liên quan triển khai thực hiện ngay từ cuối năm 2017. Theo đó, tất cả các khoản thu, chi ngân sách năm 2018 đều được công khai. Các ngành, địa phương, đơn vị phải có ý thức “trông giỏ bỏ thóc” và thực hiện chi theo đúng dự toán được duyệt.

 Toàn cảnh công trường xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Toàn cảnh công trường xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm Hải Phòng.

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

 

 

Theo đồng chí Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính, tổng chi đầu tư phát triển hơn 10.938 tỷ đồng là khá lớn đối với Hải Phòng trong nhiều năm nay nhưng được kết cấu từ nhiều nguồn thu, nên quan trọng nhất vẫn là phải tập trung trước  hết cho công tác thu. Cụ thể, trong số này có 3600 tỷ đồng là chi từ nguồn tiền sử dụng đất; hơn 1106 tỷ đồng từ nguồn vốn vay; 1620 tỷ đồng từ nguồn phí hạ tầng cảng biển; 45 tỷ đồng từ nguồn xổ số kiến thiết…

 

Cũng như vậy, ngoài nguồn chi thường xuyên, thành phố phải dành nguồn để cải cách tiền lương tới 842 tỷ đồng; phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 892 tỷ đồng; bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,7 tỷ đồng và dự phòng ngân sách 535 tỷ đồng; chi trả lãi, phí vay 62,5 tỷ đồng…

 

Như vậy, tuy tổng chi ngân sách tăng khá cao và chi cho đầu tư phát triển sẽ được quan tâm đặc biệt nhưng áp chi ngân sách vẫn rất lớn, nhất là lại phải phụ thuộc vào các khoản thu, thu được mới có nguồn chi. Đây chính là điểm mấu chốt  cần được quán triệt ngay từ đầu năm để tạo ra sự đồng tâm hiệp lực của các cấp các ngành cùng tập trung cao cho nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành

 

Với những yêu cầu như trên nên ngay từ đầu năm, Sở Tài chính có hướng dẫn khá kỹ về các vấn đề liên quan tới chi ngân sách năm 2018 cho các địa phương, đơn vị. Trong đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành giữ vai trò quyết định.

 

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 có một số điểm đáng chú ý như: tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất trong dự toán ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội. Các địa phương bố trí nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi đã hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã cho ngân sách cấp xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết được cân đối trong dự toán ngân sách địa phương và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển. Trong đó, bố trí tối thiểu 60% để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế.

 

Về dự toán chi đầu tư phát triển, chỉ bố trí vốn cho các dự án thuộc danh mục Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 có đầy đủ quyết định đầu tư, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm của thành phố. Đồng thời, tiếp tục phân cấp vốn đầu tư công cho các quận, huyện. Khi phân bổ nguồn vốn được phân cấp, các huyện ưu tiên, tập trung cho các công trình phục vụ cho mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, bảo đảm không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Thành phố cũng sẽ tăng cường bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

 

Về dự toán chi thường xuyên, các Sở, ngành, đơn vị tập trung ưu tiên chi cho con người, các chế độ an sinh, xã hội, triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa cần thiết khác. Đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2018 thuộc khối thành phố, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị kiểm tra, rà soát nhu cầu và mức độ cấp thiết để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phân bổ chi tiết cho từng đơn vị. UBND các quận,  huyện cũng phải bố trí dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định dành 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

 

Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính chủ động phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và các ngành liên quan rà soát các khoản chi thường xuyên còn lãng phí, triệt để tiết kiệm để dành nguồn lực tăng chi cho con người, các chế độ, chính sách an sinh xã hội, phân cấp đầu tư và các nội dung chi phát sinh trong năm. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát chi đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị, kiên quyết điều chuyển, thu hồi các tài sản sử dụng vượt tiêu chuẩn định mức hoặc sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

(Báo Hải Phòng 06/02/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công tác chi ngân sách 2018: Bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác