Print Thứ Bảy, 05/10/2019 11:28

Đây là nhận xét, đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 về cải cách hành chính của UBND thành phố tại buổi kiểm tra công tác CCHC của Sở Xây dựng năm 2019 vào sáng 2-10. Cùng tham dự buổi kiểm tra có các thành viên Đoàn công tác số 01 và đại diện các phòng, ban, đơn vị của Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình kiemr tra bộ phận một cửa, tiếp công dân tại Sở Xây dựng

 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm Sở đã hoàn thành khối lượng lớn công việc được UBND thành phố giao (tính từ 1/1/2019 đến 1/10/2019 là gần 1000 nhiệm vụ), trong đó số lượng nhiệm vụ có thời hạn chiếm tỷ trọng cao, nhiều nhiệm vụ cần sự phối, kết hợp của các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác. Sở Xây dựng cũng đã thực hiện tiếp công dân đối với 11 lượt tiếp (14 người đối với 11 vụ việc); tiếp nhận và xử lý 25 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị…

Về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng và có văn bản hướng dẫn các quận, huyện thực hiện.

Liên quan đến công tác quản lý biên chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, Sở Xây dựng sử dụng không vượt biên chế được giao, không sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn; thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của UBND thành phố, số lượng tinh giảm đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch đề ra…

Qua công tác kiểm tra, thay mặt Đoàn công tác Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận những kết quả tích cực của Sở Xây dựng đối với công tác CCHC, đồng thời lưu ý các vấn đề: Sở cần xác định rõ việc thực hiện CCHC phải gắn với chế độ trách nhiệm của lãnh đạo và các phòng ban, qua đó mới góp phần hoàn thành khối lượng công việc mà thành phố giao.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần tập trung hoàn thiện Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; tăng cường công tác đào tạo tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, pháp luật xây dựng cho đội ngũ Thanh tra Sở; sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; thường xuyên kiểm tra việc lập hồ sơ công việc và lưu trữ hồ sơ công việc theo đúng quy định…

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình  yêu cầu Sở Xây dựng thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng đang từng bước tốt lên…
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác