Print Chủ Nhật, 26/07/2020 11:41 Gốc

Theo đánh giá, trong những tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế thành phố vẫn đạt được những kết quả ấn tượng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm trước cũng như mặt bằng chung cả nước. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của công tác cải cách hành chính (CCHC).

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND TP, trong những tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của thành phố đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Người dân đến làm thủ tục chiếu tại bộ phận một cửa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình, ngay từ đầu năm, UBND TP đã chủ động, chỉ đạo mạnh mẽ công tác CCHC, được cụ thể hóa tại Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 30-12-2019. Có thể nói, những tác động từ đại dịch Covid-19 là rất khó khăn, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến công tác CCHC của thành phố.

Ngược lại, trong bối cảnh thành phố căng mình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời giữ vững sự ổn định về phát triển kinh tế – xã hội, công tác CCHC càng được tăng cường và đạt hiệu quả cao. Vì vậy, ngay sau khi Quyết định 3323/QĐ-UBND được ban hành, chỉ trong thời gian ngắn, 100% các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành Kế hoạch CCHC và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

Ngày 20-2-2020, UBND TP có Báo cáo số 39/BC-UBND về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thành phần chỉ số CCHC của thành phố năm 2019 và các tài liệu kiểm chứng gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Cùng với đó, UBND TP đã phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện công tác đo lường sự hài lòng của các tổ chức và người dân, đồng thời thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác định cải cách hành chính năm 2019.

Kết quả: Chỉ số CCHC của Hải Phòng đạt 84,35 điểm, đứng thứ 4/63 tỉnh thành phố cả nước (các năm 2017, 2018 đứng thứ 5/630); chỉ số hài lòng với phục vụ hành chính đạt 92,22%, xếp thứ 2/63 tỉnh thành (tăng 1,36% và tăng 7 bậc so với năm 2018); chỉ số năng lực cấp tỉnh đạt 68,73 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2018). Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước của Hải Phòng trên lĩnh vực CCHC.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, triển khai tới các sở, ngành, địa phương, UBND TP cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong 6 tháng đầu năm, có khoảng hơn 1.000 tin, bài đã được các cơ quan báo chí, truyền thông chuyển tải, với vai trò chủ công là Đài PT&TH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố…

Song song với đó, công tác kiểm tra cũng được tiến hành thường xuyên, trên cơ sở Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 7-2-2020 do UBND TP ban hành. Cụ thể, Tổ công tác giúp việc về CCHC của UBND TP đã thực hiện kiểm tra 8 đơn vị, Sở Nội vụ đã chủ động kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo tham mưu UBND TP chấn chỉnh và ban hành các giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc.

Đánh giá về những kết quả đạt được của thành phố về công tác CCHC trong những tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình khẳng định, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Đến nay cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng, điều đó càng nhiều ý nghĩa giữa bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Covid-19, với những tác động tiêu cực ngoài dự báo.

Những kết quả đạt được là hết sức cụ thể, trên các lĩnh vực như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa – một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính…

Bộ phận một cửa phục vụ tổ chức và người dân ở xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên).

Trong đó, trên lĩnh vực cải cách thể chế, UBND TP đã rà soát các nội dung Trung ương giao, lập danh sách gồm 6 văn bản thực hiện, Chủ tịch UBND TP phê duyệt 27 văn bản đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đề xuất của các sở, ban, ngành. Đồng thời UBND TP ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND, công bố 83 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; xây dựng và ban hành triển khai các văn bản mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở TT&TT đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 cán bộ phụ trách bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn.

Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND TP ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16-3-2020, thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện, trên cơ sở tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị TW6 khóa XII và Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy.

Theo đó đã quyết định giải thể Hạt quản lý đường bộ tại 6 huyện; giải thể 1 Ban quản lý bến xe; hợp nhất 3 Ban quản lý chợ; hợp nhất các Trung tâm VHTT và Trung tâm TDTT tại 6 quận huyện; hợp nhất 2 Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ-đường sắt trên địa bàn; sắp xếp hợp nhất 5 Ban Chỉ đạo và giải thể 1 Ban chỉ đạo…

Trên lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, việc vận hành và khai thác hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, thành phố đã thực hiện hiệu quả tại 100% các sở, ban, ngành, tới tận cơ sở xã phường thị trấn các địa phương bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vỹ; hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với tổng số 549 dịch vụ.

Trong năm 2020, thành phố chủ trương thực hiện tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện thành phố cũng đang tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho các xã, phường, thị trấn.

Với những gì đạt được nêu trên, công tác CCHC của Hải Phòng đã được tập trung cao độ, góp phần to lớn vào thực hiện nhiệm vụ kép trong những tháng đầu năm 2020, một mặt phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, một mặt giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, ổn định quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.

Đặc biệt đã đóng góp quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai hàng loạt dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Điều này cũng đã được Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao trong chuyến kiểm tra, làm việc với thành phố về những nội dung liên quan, nhấn mạnh những kết quả CCHC của Hải Phòng đạt được có sự chuyển biến rõ nét, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Lê Minh Thắng

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm: Hải Phòng chuyển biến rõ nét, toàn diện trên mọi lĩnh vực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác