Print Thứ Bảy, 15/08/2020 12:54 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 2377/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

Theo đó, công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính đối với 651 người (có danh sách cụ thể kèm theo Quyết định).

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 có trách nhiệm thông báo kết quả thi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có viên chức dự thi biết và làm thủ tục bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng theo quy định.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành Giáo dục và đào tạo năm 2019 được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02; Giáo viên THCS (hạng I), mã số V.07.04.10; Giáo viên THPT (hạng II), mã số V.07.05.14, kể từ ngày 01/8/2020.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Trường hợp phát hiện viên chức trúng tuyển nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thì có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) hủy kết quả thi thăng hạng.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công nhận kết quả thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành GD&ĐT đối với 651 người
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác