Print Thứ Hai, 02/09/2019 19:44

CATP vừa có Quyết định số 6493 về việc Công nhận Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí TP Hải Phòng nhiệm kỳ II (2019-2022) gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Phạm Hiệp, Chủ nhiệm

2. Đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Phạm Gia Dân, Phó Chủ nhiệm

4. Đồng chí Trịnh Công Quý, Phó Chủ nhiệm

5. Đồng chí Phạm Hải, Phó Chủ nhiệm

6. Đồng chí Lê Văn Sách, Ủy viên

7. Đồng chí Nguyễn Báng, Ủy viên

8 Đồng chí Nguyễn Quang Cường, Ủy viên

9. Đồng chí Vũ Thị Thược, Ủy viên

10. Đồng chí Đỗ Văn Minh, Ủy viên

11. Đồng chí Đinh Xuân Khải, Ủy viên

12. Đồng chí Hoàng Hải, Ủy viên

13. Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Ủy viên

14. Đồng chí Trần Văn Thiết, Ủy viên

15. Đồng chí Đồng Xuân Cần, Ủy viên

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Công nhận Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí TP Hải Phòng nhiệm kỳ II
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác