Print Thứ Hai, 29/06/2020 10:36 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 3).

Theo đó, UBND thành phố công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc huyện Kiến Thụy, gồm: Đại Đồng, Đại Hợp, Du Lễ, Kiến Quốc, Tú Sơn.

UBND 5 xã có tên trên và UBND huyện Kiến Thụy có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tiếp theo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công nhận 5 xã thuộc huyện Kiến Thụy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác