Print Thứ Ba, 07/09/2021 10:22 Gốc

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai toàn văn Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 và Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thành phố báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Phòng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện sử dụng thống nhất kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của cả nước và của thành phố Hải Phòng được cung cấp.

Tài liệu đính kèm: (1). Báo cáo số 316/BC-UBND (2). Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai và cung cấp kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác