Print Thứ Hai, 22/04/2019 09:18

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các Quyết định của UBND thành phố và tiến hành công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố, nội dung cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND thành phố: Thu hồi 21.983,7 m2 (Hai mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi ba phẩy bẩy mét vuông) đất do Công ty Cổ phần Đúc Tân Long Constrexim đang quản lý tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định.

Tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND thành phố: Thu hồi 1.200,8 m2 (Một nghìn hai trăm phẩy tám mét vuông) đất do Công ty Cổ phần Đúc Tân Long Constrexim đang quản lý tại số 48 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đúc Tân Long Constrexim tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác